archív aktualít rok 2015

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júli 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery jul15 lowIndikátor dôvery v obchode (17,0) vzrástol v júli v porovnaní s júnom o 2,3 percentuálneho bodu (p.b.) najmä vplyvom pozitívneho vývoja súčasných podnikateľských aktivít a mierneho poklesu stavu zásob.

Súčasné podnikateľské aktivity hodnotilo 93 % respondentov ako priaznivé, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (33) zvýšilo v porovnaní s júnom o 8 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch.

Úroveň zásob medzimesačne klesla o 1 p.b. a 88 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 36 % respondentov (o 2 % viac ako v júnovom prieskume), znižovanie uviedlo 10 % respondentov (nezmenený stav) a stabilizovaný vývoj očakáva 54 % firiem (o 2 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (23), po očistení od vplyvu sezónnosti, kleslo o 1 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch okrem Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace respondenti boli pesimistickejší ako minulý mesiac, v dôsledku čoho sa júlové saldo (24) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s júnom predpokladá výrazný rast, saldo sa zvýšilo o 10 p.b. na hodnotu 25. Zvyšovanie počtu zamestnancov očakáva 30 % firiem, 65 % o zmenách neuvažuje a 5 % respondentov počíta s ich znižovaním. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 19 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (85 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (7) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižšie o 2 p.b. Rast cien očakáva 15% respondentov. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, s potravinami, nápojmi a tabakom a v oprave motorových vozidiel, vo veľkostných skupinách firiem s 0 až 10 a 20 až 99 zamestnancami. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja. Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v júni, v dôsledku čoho sa saldo (33) znížilo o 1 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 19 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (47 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je na úrovni júna.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery jul15 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina