archív aktualít rok 2015

Rakouský dřevařský průmysl – bilance roku 2014

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezivo-sklad2Dřevařský průmysl Rakouska dosáhl v roce 2014 objemu výroby v celkové výši 7,08 miliard eur, což představuje meziroční pokles o 5,2 %.

Rakouská dřevařská branže je celkově silně orientovaná na zahraniční obchod. Na export směřuje především jehličnaté řezivo, lepené dřevo, surovina pro dřevařská řemesla a výrobu lyží. Exportní kvóta dosáhla v roce 2014 přes 68 %, což odpovídá hodnotě 4,78 miliard eur. Zde je znatelný lehký pokles ve výši 1,5 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Největší podíl rakouské dřevařské výroby (74,4 %) směřoval do zemí Evropské unie, zejména do Německa a Itálie. Hodnota exportu do těchto zemí dosáhla 3,56 miliard eur. Ze zbývajících 25,6 % dřevařských produktů bylo dodáno 13,1 % do ostatních zemí Evropy a 12,5 % do USA, Japonska a částečně také některých rozvojových zemí. Z důvodu dramatického vývoje na důležitých exportních trzích došlo sice k mírnému poklesu vývozu, zde však dřevařský průmysl zareagoval flexibilně a nahradil výpadek exportu jinými destinacemi.

Pozitivní obchodní bilance

Dovoz dřevařských produktů zaznamenal v roce 2014 taktéž pokles, ale v menším rozsahu, než tomu bylo v případě exportu. Obchodní bilance tedy dosáhla pozitivního výsledku, ve srovnání s rokem 2013 se zvýšila o 2,3 % na hodnotu 1,1 miliard eur. Celková výše hodnoty dovozu dřevařských produktů dosáhla 3,67 miliard eur (-2,6 %). Také v tomto případě byla Evropská unie hlavním obchodním partnerem rakouské dřevařské branže, podíl zboží z EU dosáhl 87,2 % a zdá se, že se trend poklesu vývoje již zastavil.

Převládají rodinné podniky

Dřevařský průmysl v Rakousku zahrnuje v současné době 1369 podniků, z toho přibližně 950 pilařských závodů. Dřevozpracující oblast je poměrně mnohostranná, zahrnuje kromě pilařských závodů také stavební odvětví, výrobu nábytku, řemeslnou výrobu, výrobu lyží a další obory. Velkou část firem dřevařské výroby tvoří malé a střední podniky, které jsou téměř výhradně v soukromém vlastnictví.

Počet zaměstnanců klesá

V uplynulém roce bylo v dřevařském průmyslu zaměstnáno 26 216 osob, v roce 2013 dosáhl počet zaměstnanců 27 928 (779 učňů). Meziroční pokles byl způsoben stagnací vývoje na trzích a snížením produkce, která zaznamenala plynulý pokles v posledních čtyřech po sobě následujících letech.

Zdroj: www.fordaq.com

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina