archív aktualít rok 2015

Odborná publikácia je určená študentom a môže zaujať aj odborníkov z praxe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konstrukcia nabytku 1Nová vysokoškolská učebnica Konštrukcia nábytku z dreva a drevných materiálov, ktorú vydala Technická univerzita vo Zvolene, je určená študentom bakalárskych študijných programov v študijných odboroch Drevárstvo a Dizajn. Informácie môžu z nej čerpať aj konštruktéri nábytku a technici z výroby.

Proces navrhovania nábytku približuje autorský kolektív vysokoškolských pedagógov Katedry nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene pod vedením doc. Ing. Pavla Joščáka, CSc. Ďalší autori: doc. Ing. Juraj Dudas, PhD., Ing. Jozef Gáborík, CSc., doc. Ing. Milan Gaff, PhD., Ing. Nadežda Langová, PhD., doc. Ing. Vojtěch Navrátil, PhD., Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Obsah je určený aj technikom z výroby, aby podrobne vnikli do celej problematiky (hoci bez odborného drevárskeho vzdelania). Popisné texty majú jednoduché vyjadrenia, doplnené obrázkami a nákresmi, uvedením zdrojov informácie. Literatúra uvádza tiež tri desiatky podkladov citácií z odbornej tlače Drevársky magazín, Stolársky magazín a Truhlářské listy k niektorým materiálom a nábytkovým konštrukciám.

Publikácia poskytuje prehľad o aktuálnej situácii najpouživanejších materiálov a  komponentov pri výrobe nábytku. Kolektív autorov vychádzal z možností dodávok všetkých potrebných výrobných súčastí a uvádza ich podľa dostupných podkladov za uplynulých 10 rokov. Súčasťou je priložený CD nosič, ktorý obsahuje interaktívny text a ilustračné doplnky, doplnkové obrázky a ukážky konkrétnych riešení na príkladoch konštrukčnej dokumentácie.

Hlavný text odbornej publikácie je zameraný na konštrukciu základných typov nábytku a vrátane obrázkov a tabuliek má 324 strán. Popisné texty majú jednoduché vyjadrenia, doplnené sú obrázkami a nákresmi. Cituje platné normy STN a EN (celkom 41), prijaté a schválené počas uplynulých 30 rokov. Záverečných 10 strán tvorí príloha s grafickými značkami (66 symbolov) na použite pri konštruovaní nábytku. Publikácia vyšla aj v anglickej jazykovej verzii.

Odborná publikácia je rozdelená do 9 kapitol:

Charakteristika nábytku a jeho typov Nábytok – typológia – navrhovanie podrobne charakterizuje nábytok a jeho rozdelenie, pomáha zorientovať sa v dokumentácii pre projektovanie a konštruovanie, uvádza aj vývoj nábytkových konštrukcií.

Táto časť smeruje ku konkretizácii, aby mohla priblížiť Konštrukčné a čalúnnické materiály s prehľadom drevných materiálov v skrátenej verzii na zhotovenie tuhých súčastí výrobku (kostry) a mäkkých pružných častí (čalúnenie), vrátane poťahov.

Keďže základ konštrukcie nábytku tvoria konštrukčné spoje, kapitola Spojenie nábytku uvádza typy lepených a mechanických spojov. Pre zvýšenie komfortu používaného nábytku v interiéri je Technické vybavenie nábytku.

Hlavné kapitoly učebnice venované konštrukcii úložného, stolového, sedacieho a lôžkového nábytku obsahujú informácie o charakteristike, požiadavkách a rozmeroch, aj základné typy konštukcií zamerané na špecifiká:
Úložný nábytok – konštrukcie korpusu skrine, vnútorné vybavenie a uzatváranie,
Stolový nábytok – stolové dosky, intergačné súčasti stola a vzájomné spojenie,
Sedací nábytok – konštrukcie stoličiek a kresiel,
Lôžkový nábytok – konštrukcie kostry lôžka, nosný podklad ležadlovej plochy a matrace.

Záverečná 9. kapitola Certifikácia a skúšanie nábytku je venovaná certifikácii, kvalite a bezpečnosti výrobkov a konštrukcií nábytku, uvádza vybrané mechanické skúšky bytového nábytku.

Konstrukcia nabytku 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina