archív aktualít rok 2015

Mendelova univerzita otvírá první výzkumné centrum pro studium dřeva v ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drev centrumMENDELUMendelova univerzita v Brně otvírá v prostorách vědecko-technického parku v Útěchově první výzkumné centrum pro studium dřeva v České republice. Projekt za více než 51 milionů Kč se chce stát základnou pro výzkum v oboru lesnictví a dřevařství pro celou střední Evropu. Špičkové laboratoře pomohou vědcům, studentům i firmám.

Součástí nového Výzkumného centra Josefa Ressela bude přes deset nových laboratoří, komora pro umělé stárnutí dřeva, speciální mikrovlnná linka a další špičkové zařízení. Dveře do laboratoří útěchovského centra otevírá LDF MENDELU po více než roce a půl stavebních prací. Podobná instituce doposud v České republice chyběla.

„Nové výzkumné centrum podpoří špičkový mezinárodní tým expertů, který na univerzitě budujeme. Věříme, že s infrastrukturou, kterou máme nyní k dispozici, se Brno stane přední základnou pro výzkum a vývoj a vzdělávání dřevařských odborníků pro celou střední Evropu,“ říká Petr Horáček, profesor z LDF MENDELU.

Vědci i studenti se v něm budou zabývat zkouškami materiálů vyrobených ze dřeva, vyvíjet nové materiály a výrobky nebo zlepšovat procesy jeho zpracování.

Všechny činnosti mají jedno společné: efektivní využívání domácího dřeva. LDF bude na projektech spolupracovat i se soukromými firmami, chce pomáhat tyto znalosti přenášet také do komerční sféry.

„Vývoj nových výrobků a technologických postupů je cestou, jak zvýšit konkurenceschopnost českých produktů na světových trzích. České dřevo se totiž rozhodně nevyužívá v míře, v jaké by mohlo,“ dodává Petr Horáček.

Česká republika patří mezi přední evropské producenty surového dříví, ve využití dřeva se však pohybuje na jednom z posledních míst. Dřevo je tak často bez přidané hodnoty vyváženo jako surovina a do České republiky už se vrací zpracované jako výrobek.

„Je to začarovaný kruh. Spotřeba dřeva je nízká, i proto, že dřevo u nás ztratilo reputaci spolehlivého materiálu a často se nahrazuje sklem, betonem či dalšími materiály z neobnovitelných zdrojů. Zároveň klesá počet společností, které by uměly dřevo kvalitně zpracovávat – ničí je levnější zahraniční konkurence. Chybí legislativní podpora i osvěta, lidé si často myslí, že je dřevem potřeba jen šetřit. My jej ale chceme ukázat jako obnovitelnou, ekologicky příznivou a mnohostranně využitelnou surovinu,“ vysvětluje profesor Horáček. Jak dodává – k vývoji produktů, které by byly atraktivní i pro český trh a zákazníky, je potřeba trvalý vývoj a inovace. A právě k tomu má nové Výzkumné centrum Josefa Ressela sloužit. Věda a výzkum se zde budou propojovat přímo s výukou – od praktických demonstrací až po zapojení studentů do vědecké činnosti. Z nového centra bude mít užitek na 1800 studentů univerzity.

Univerzita na projekt získala dotaci 43,5 milionu Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 7,7 milionu Kč šlo ze státního rozpočtu. V laboratořích výzkumného centra bude pracovat několik desítek zaměstnanců a studentů fakulty, kteří budou usilovat o to, aby přispěli k využití dřevní suroviny srovnatelnému s vyspělými zeměmi EU.

Zdroj: MENDELU

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina