archív aktualít rok 2015

Oprášené pohľady na lesníctvo a spracovanie dreva v minulosti Slovenska

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vychylovka mPracovníci slovenských múzeí, štátnych orgánov a iných vlastivedných inštitúcií, študenti a pedagógovia sa v rámci každoročného odborného seminára „Etnológ a múzeum“ stretnú 9. – 11. júna 2015 v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen (LDM) na seminári s témou „Les a lesníctvo v našich múzeách“.

Pohľad do minulosti cez „Prácu v lese a s drevom“ otvorí študentka Andrea Bučičová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spracovala spomienkové rozprávanie o tom, čo bolo náplňou života roľníkov a remeselníkov na kopaniciach. „Využitie dreva a prezentácia jeho spracovania v skanzene Vychylovka“ priblíži PhDr. Alojz Kontrík z Kysuckého múzea v Čadci. Mgr. Helena Kotvasová zasa spracovala tému „Lesní robotníci na Kysuciach v 1. polovici 20. storočia a dokumentovanie práce a ich života v zbierkach Kysuckého múzea“. Prvý blok referátov 1. dňa XIX. ročníka seminára „Etnológ a múzeum“ uzavrie Ing. Marek Vanga „Meranie stromov a dendrometrické pomôcky zo zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen“.

Na programe druhého bloku 1. dňa (9. 6. 2015) budú prednášky:
• „Doprava dreva po vode a železnici z dolín Čierneho Váhu do Liptovského Hrádku“ – PhDr. Iveta Zuskinová
• „Štátna parná píla v Hriňovej“ – PhDr. Renáta Neupauerová
• „Tradičné koristnícke hospodárenie na juhozápadnom Slovensku so zreteľom na múzejné zbierky Vlastivedného múzea Galanta“ – PhDr. Izabela Danterová
• „Včelárstvo v zbierkach Slovenského národného múzea Martin“ – Mgr. Radovan Sýkora.

Rokovanie 2. dňa (10. 6. 2015) odborného seminára otvorí zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí Slovenska a nasledovať bude 12 prednášok, ktorých motivovala práca a život horárov, poľovníkov, obyčajných lesných robotníkov, domácich remeselníkov pri práci s drevom. Zo seminára vydajú tlačený zborník všetkých prednášok. Organizovanie seminára v LDM Zvolen sa môže uskutočniť iba za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. Účastníci sa v záverečný deň (11. 6. 2015) zúčastnia exkurzie do Lesníckeho skanzenu Čierny Balog.

Foto: Vstup do skanzenu Vychylovka

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina