archív aktualít rok 2015

Najtransparentnejší slovenský podnik sú LESY SR š.p.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LesySR vyletVerejnosť na Slovensku výrazne kontroluje hospodárenie verejných firiem. Pre rok 2015 zostavila Transparency International Slovensko (TIS) rebríček a jednoznačným výsledkom je prvenstvo š.p. LESY SR. Dôkazom je oficiálny diplom za prvenstvo, ktorý podpísal riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Táto nezávislá organizácia s celosvetovou pôsobnosťou posudzovala spolu 81 štátnych, mestských a župných spoločností, ktoré ročne hospodária s majetkom 9,5 mld. €. Hodnotené firmy mohli dosiahnuť max. 100 %, priemerná hodnota predstavuje 38 %, iba pätina z nich dosiahla úroveň 50 %. Najmenej otvorenou firmou verejnosti sú Vodárne a kanalizácie Komárno – získali len 14 %. Koordinátor projektu Michal Piško uviedol, že hodnotili 6 oblastí s dôrazom na obstarávanie, zveľaďovanie majetku (53 %). Všeobecne sú nedostatky v personalistike a nezverejňovaní platov (19 %).

Suverénne najlepšie sa v rebríčku umiestnil š.p. LESY SR, keď za svoje konanie získal 67 % bodov. Transparency International Slovensko oceňuje zadávanie služieb formou verejných súťaží, predaj dreva cez elektronické aukcie a dražby, certifikáciu lesov, prehľadnú personálnu politiku, prenesenie centrálnych právomocí na odštepné závody, systematickú prácu s verejnosťou a so školami formou lesných pedagógov, využívanie internetu pre informovanie o dianí, organizovanie prezentačných výstav, účelová propagácia poslania a prínosov lesného hospodárenia v prospech štátu.

Negatívom je spolupráca so Zväzom spracovateľov dreva SR, ktorý kritizuje LESY SR, š.p. za uprednostňovanie predaja guľatiny iným piliarskym firmám. Tieto často ani nemajú výrobu a iba kupujú drevo na export na základe dlhodobých (nevypovedateľných?) zmlúv schválených vedením podniku pred viac ako 15 rokmi a ešte ovplyvnených vtedajšou politickou garnitúrou.

Foto: LESY SR

LesySR diplom

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina