archív aktualít rok 2015

Kvalita vnitřního prostředí je klíčovým faktorem při výběru nemovitosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

InterierlozniceMajitelé a nájemci domů a bytů se stále více zajímají o kvalitu vnitřního prostředí. Jak vyplývá z exkluzivního výzkumu společnosti CEEC Research pro společnost Rigips, tento trend ve stavebnictví zaznamenaly a považují jej za důležitý více než dvě třetiny ředitelů stavebních firem.

Nároky majitelů na kvalitu vnitřního prostředí budov u stávajících nebo připravovaných nemovitostí se neustále zvyšují. Člověk stráví v domech, bytech nebo kancelářích někdy až 85 % svého času a přirozeně preferuje estetické, akusticky pohodové a zejména zdravé prostředí. Jako hrozba, která může ovlivnit pohodlí i zdraví, je vnímán radon, formaldehyd, azbest, nadměrný hluk a plísně. Ochrana před radonem, azbestem a plísněmi je dnes již dobře zvládnutá a existuje více ověřených řešení. Po stavebních společnostech zákazníci nejčastěji požadují kvalitní zajištění ochrany před tvorbou plísní – za „velmi důležitý pro klienta“ označilo tento faktor až 56 % firem, navíc dalších 29 % firem označuje tento prvek za „spíše důležitý“. Klienti jsou velmi nároční také na estetické ztvárnění samotných interiérů – za „velmi důležitý“ považuje tento faktor 52 % firem a dalších 34 % jej považuje za „spíše důležitý“.

Ochrana před zdraví ohrožující koncentrací formaldehydu je relativně nové téma, které se na českém stavebním trhu objevilo v průběhu posledních let. Zájem o snižování koncentrace formaldehydu a čistotu vnitřního ovzduší však roste a za „důležitý faktor“ jej považuje 38 % stavebních firem, za „spíše důležitý“ 29 %.

Formaldehyd je v životním prostředí běžně přítomný bezbarvý hořlavý plyn, lehce rozpustný např. ve vodě. Je normálním produktem živých buněk. V malém množství jej obsahují i některé základní potraviny. Ve volné přírodě vzniká rozkladem rostlinných zbytků, a v ovzduší zejména oxidací přirozených i lidskou činností vzniklých organických sloučenin. Doprovází také technický rozvoj lidské společnosti. Nachází se v emisích ze spaloven odpadu, tepelných elektráren, tepláren a rafinerií ropy, ale i z automobilové dopravy.

Do budov se formaldehyd dostává až po jejich dokončení, s cigaretovým kouřem, novým nábytkem, koberci, laky na parkety, záclonami, je obsažen i v kosmetických a čisticích prostředcích. Vzniká též při běžném provozu domácnosti – při vaření, žehlení a topení.

Na kvalitu vnitřního ovzduší je třeba myslet již během projektové přípravy a navrhovat materiály s nízkým obsahem formaldehydu nebo takové materiály, které obsahují látky redukující formaldehyd v ovzduší. Například speciální sádrokartonové desky.

Obsah formaldehydu v interiéru samozřejmě ovlivňuje mj. množství a kvalita provedení výrobků, které ho vylučují – např. nábytku.

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina