archív aktualít rok 2015

Konjunkturální průzkum – únor 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2015Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání mírně poklesl o 1,1 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání s lednem také mírně snížil o 1,1 bodu. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 1 bod. Ve srovnání s hodnotami v únoru 2014 jsou ale souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v únoru důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,4 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se také téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně zvýšilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů zvýšily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa výrobní činnosti a mírný pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců se oproti lednu nezměnila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání mírně nižší.

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v únoru meziměsíčně mírně snížila o 0,5 bodu. Ve stavebníchpodnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v únoru zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti lednu téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V únoru se důvěra v odvětví obchodu oproti lednu mírně zvýšila o 1 bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně zvýšilo. Zásoby zboží se snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru důvěra meziměsíčně snížila o 2,3 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti lednu téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v únoru se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně snížila, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v únoru meziměsíčně mírně snížil o 1 bod, ale v meziročním srovnání je stále vyšší. Ze šetření v únoru vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily, stejně tak i obavy ze zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s lednem nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se v porovnání s minulým měsícem téměř nezměnily.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 – 2015)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 – 2015)

Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina