archív aktualít rok 2015

Zisk š.p. LESY SR vyšší takmer o tretinu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina les1Podľa ekonomických výsledkov š.p. LESY SR (pred auditom) dosiahol za rok 2014 hrubý zisk 13,3 mil. €. Oproti roku 2013 je tento ukazovateľ vyšší o 29,5 %. Tržby z vlastných výkonov a služieb boli vlani na úrovni 200 mil. €.

Podnik dosiahol 3. najlepší výsledok od založenia š.p. (v roku 1999). Priaznivé ukazovatele negatívne ovplyvnili nižšie ceny dreva a dopady z víchrice Žofia. Bola to najrozsiahlejšia veterná kalamita v histórii š.p., ktorá zničila 2,75 mil. m³ dreva. Napriek prechodnému prvotnému nezáujmu spracovateľov dreva o kalamitou poškodené kmene a prudkému prepadu cien stihli do konca roku 2014 spracovať 75 % objemu kalamity.

Ťažba dreva sa v roku 2014 medziročne zvýšila na 4,103 mil. m³ dreva z 3,986 mil. m³ v roku 2013. Potvrdený objem ťažby dreva pre rok 2015 je takmer identický: 4,085 mil. m³ (99,7 %).

LESY SR, š.p. hospodária na ploche 900 tis. ha lesných pozemkov (45 % lesného pôdneho fondu Slovenska). Na konci roku 2014 zamestnávali 3457 ľudí. Do rozvoja lesov vlani preinvestovali 19 mil. €.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina