archív aktualít rok 2015

Februárové normy – výber zameraný na predpisy o výstavbe a náradí

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyPonuka slovenských technických noriem vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR k 1. februáru 2015 prináša zoznam 232 nových noriem.

Vyberáme z prehľadu nových noriem, ktoré sú zamerané na procesy výstavby a používanie ručného náradia:

• STN EN ISO 16251-1 (01 1636) • Akustika. Laboratórne meranie zlepšenia krokovej nepriezvučnosti použitím podlahovín na štandardných podlahách so zmenšeným rozmerom. Časť 1: Ťažké podlahy podľa ISO16251-1:2014. (EN ISO 16251-1:2014; ISO 16251-1: 2014)

• STN EN 60721-2-9 (03 8900) • Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2 – 9: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Meranie otrasov a vibrácií. Skladovanie, preprava a používanie. (EN 60721-2-9: 2014; IEC 60721-2-9: 2014)

• STN P CLC/TS 626031 (18 0031) • Riadiace systémy priemyselných procesov. Návod a hodnotenie procesných riadiacich systémov. Časť 1: Špecifikácie. (CLC/TS 62603-1: 2014)

• STN EN ISO 6103 (22 4506) • Nástroje zo stmeleného brúsiva. Dovolené nevyvážky dodávaných brúsnych kotúčov. Statické skúšanie podľa ISO 6103:2014. (EN ISO 6103: 2014; ISO 6103: 2014)

• STN EN 13001-2 (27 0043) • Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia. (EN 13001-2: 2014)

• STN EN 13001-3-2 (27 0043) • Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-2: Medzné stavy overenia spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch. (EN 13001-3-2: 2014)

• STN EN 16309+A1 (73 0903) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu. (EN 16309: 2014+A1: 2014)

• STN EN 16034 (74 6108) • Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváravé okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu. (EN 16034: 2014)

Zmeny noriem:

• STN EN ISO 7010/A4 (01 8012) • Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky podľa ISO 7010:2011 Zmena A4. (EN ISO 7010: 2012/A4: 2014; ISO 7010: 2011: Amd 4: 2013)

• STN EN 60745-2-3/A 11 (36 1550) • Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky, leštičky a kotúčové šmirgľovačky Zmena A 11. (EN 60745-2-3: 2011/A 11: 2014)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina