archív aktualít rok 2015

Prieskum a verejná prezentácia semestrálnych prác študentov dizajnu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VystavaTUZVOsem mSemestrálne práce študentov dizajnu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene opäť sprístupnili verejnosti a študentom iných katedier. Predstavujú viac ako stovku semestrálnych prác. Umiestnili ju do priestorov menzy – od 13. do 26. januára 2015 a je prístupná denne od 9:00 do 18:00.

Práce poslucháči vypracovali v písomnej a elektronickej podobe, doplnili vizualizáciou jednotlivých prvkov pre možnosti skompletovania celého interiéru. Zhotovili makety produktov, aj nábytok v mierke 1:1 na zreálnenie predstavivosti navrhnutých objektov. K prácam patrí aj farebný poster s grafickým zobrazením prvkov a stručným popisom ich funkčnosti.

Paralelne s prezentáciou semestrálnych práce prebiehajú semestrálne skúšky, kde poslucháči obhajujú zameranie svojej vystavenej práce. Včera (13.1.) pred skúšobnou komisiou pod vedením doc. Petra Kožušku dokazovali svoje vedomosti prváci. Až do piatku (16.1.) budú práce obhajovať poslucháči vyšších ročníkov. Hodnotiť ich budú skúšobné komisie pod vedením prof. Štefana Schneidera a prof. Juraja Veselovského.

Od 1. 1. 2015 má štúdium dizajnu na Drevárskej fakulte TU Zvolen nový názov: Katedra dizajnu nábytku a interiéru. Vychádza z doteraz používaného názvu Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, nový názov lepšie vystihuje súčasné zameranie štúdia.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina