archív aktualít rok 2015

Putovná výstava pripravila priaznivé podmienky pre vyhlásenie 11. ročníka súťaže Cena profesora Jindřicha Halabalu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VystavaCJH Berlin mPutovná výstava, zameraná na dizajn nábytku a interiéru, predstavila v priebehu roka 2014 v piatich európskych krajinách výber najlepších súťažných návrhov z celkového počtu 114 projektov, ktoré sa zúčastnili 9. ročníka súťaže o Cenu profesora Halabalu. Séria šiestich reinštalácií propagovala súťaž a stala sa informačnou predprípravou vyhlásenia jej ďalšieho ročníka v roku 2015.

Súťažné projekty ponúkli návštevníkom putovnej výstavy prehľad o úrovni semestrálnych a záverečných prác z trinástich vysokých škôl, zameraných na vyučovanie dizajnu, ako aj informácie o možnostiach štúdia na týchto školách. Prezentácia formou putovnej výstavy vytvorila priestor pre konfrontáciu slovenskej tvorby s aktuálnym európskym dianím a tendenciami v nábytkovom a interiérovom dizajne. Cez prezentáciu najlepších študentských projektov vznikla možnosť formovať doma i v zahraničí priaznivý obraz o úrovni nášho vzdelávania a vzbudiť záujem odbornej verejnosti o spoluprácu na rôznych úrovniach.

Reinštalácie putovnej výstavy

  • Bratislava / 06.2.– 15. 3.2014 / Galéria Slovenského centra dizajnu Satelit.
  • Egerszalók, Maďarsko / 27.3. – 28.3.2014 / Vernisáž výstavy v galérii hotela Saliris sa uskutočnila počas 4. konferencie Huskwood. Zúčastnilo sa jej vyše sto zástupcov slovenských a maďarských nábytkárskych a drevospracujúcich firiem.
  • Brno, Česká republika / 23.4. – 26.4.2014 / Výstava sa konala počas medzinárodného veľtrhu nábytkového a interiérového dizajnu Mobitex.
  • Berlín, Nemecko / 28.5. – 1.6.2014 / Reinštaláciu Ceny profesora Halabalu v rámci DMY International Design Festival Berlin 2014 v priestore Tempelhofu podporovali komentované prehliadky pre návštevníkov počas celého trvania výstavy ako aj prednáška Študentská súťaž ako nástroj pochopenia, ktorá sa uskutočnila v rámci hlavného diskusného programu.
  • Viedeň, Rakúsko / 29.9. – 10.10.2014 / Výstava sa konala v galérii Slovenského inštitútu v rámci Vienna Design Week. Pred otvorením výstavy sa uskutočnila komentovaná prehliadka pre zástupcov odborných médií.
  • Spišská Nová Ves / 29.10. – 12.11.2014 / Galéria Multicentra / Pred vernisážou sa uskutočnila komentovaná prehliadka pre verejnosť spojená s diskusiou. Okrem slovenských účastníkov sa jej zúčastnila aj skupina pedagógov dizajnu z Číny z Beijing Forestry University.

Podľa štatistík dosiahla návštevnosť putovnej výstavy takmer 60 000 osôb. Výstavu okrem laickej verejnosti navštívili výrobcovia, dizajnéri, médiá, študenti a pedagógovia dizajnu.

  • Najväčší teritoriálny záber návštevníckeho spektra mala berlínska reinštalácia. Navštívili ju záujemcovia z Nemecka, Belgicka, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Izraela, Kanady, Kostariky, Litvy, Malajzie, Mexika, Ruska, Rwandy a USA.
  • Najintenzívnejšia komunikácia s výrobcami prebehla počas výstavy v Maďarsku.
  • Najväčší mediálny ohlas vyvolala reinštalácia vo Viedni.
  • Najviac návštevníkov zaznamenala výstava v Brne.

Putovná výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cena profesora Halabalu je cyklickým podujatím, ktorého sa do roku 2012 zúčastňovali iba súťažiaci zo Slovenskej a Českej republiky. V roku 2013 sa do súťaže mohli po prvý raz prihlásiť aj účastníci z ďalších európskych krajín. Kým putovná výstava 2012 v zahraničí zabezpečila rozšírenie súťaže o nových účastníkov z krajín Európskej únie, tak očakávaným prínosom putovnej výstavy 2014 je stabilizácia účastníckej základne súťaže nielen z domáceho prostredia ale aj zo zahraničia. Splnenie tohto cieľa reálne overí až nasledujúci 11. ročník súťaže v roku 2015. Okrem už spomenutých zámerov je zmyslom putovnej výstavy aj napomáhať pri určovaní miesta a kvality slovenského dizajnérskeho vzdelávania v európskom kontexte v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu.

Vyhlásenie ďalšieho ročníka súťaže – Cena profesora Halalabalu 2015

Súťažné podmienky a prihlasovací formulár budú zverejnené na webovej stránke podujatia od 10. marca 2015.

Prečítajte si viac o súťaži

Autor: Mgr. Elena FARKAŠOVÁ, TU Zvolen, Fotografie: Mgr. Elena FARKAŠOVÁ, Ing. Roman Nôta, PhD.

VystavaCJH Bratislava

VystavaCJH Brno

VystavaCJH Berlin

VystavaCJH Vieden

Logo MKSR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina