archív aktualít rok 2014

Nové technické normy v SR – december 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevene doskyVýrobcovia z odvetvia drevárskej a nábytkárskej výroby sa môžu oboznámiť s novými technickými normami, ktoré sú platné od 1. 12. 2014. Normy sú uverejnené vo Vestníku ÚNM SR. Celkom je uverejnených 124 nových noriem.

Dôležité technické predpisy, ktoré by nemali chýbať v príručnej knižnici majstrov, technikov a ďalších organizátorov drevárskej a nábytkárskej výroby:

• STN EN 326-2+A1 (49 0141) • Dosky na báze dreva. Odber vzoriek, rezanie a kontrola. Časť 2: Počiatočná skúška typu a vnútropodniková kontrola výroby. (STN EN 326-2: 2011)

• STN EN ISO 2759 (50 0390) • Lepenka. Stanovenie pevnosti v prietlaku. (STN EN ISO 2759: 2014)

• STN P CEN/TS 16700 (67 2045) • Náterové látky. Náterové materiály a náterové systémy na vonkajšie drevo. Hodnotenie odolnosti náteru naneseného na drevenom substráte proti nárazu (CEN/TS 16 700: 2014).

Z prehľadu zvýrazňujeme normy zamerané na organizáciu práce a bezpečnosť pri práci vo výrobnom procese. Vyberáme aj energetické normy pre stavby a drevostavby:

• STN EN ISO 11200 (01 1619) • Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a iných pevne vymedzených miestach (EN ISO 11 200: 2014, ISO 11 200: 2014)

• STN EN 60721-2-1 (03 8900) • Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-1: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Teplota a vlhkosť (EN 60 721-2-3: 2014, IEC 60 721-2-3: 2013)

• STN EN 60721-2-3 (03 8900) • Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-3: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Tlak vzduchu (EN 60 721-2-3: 2014, IEC 60 721-2-3: 2013)

• STN EN 16203 (26 8833) Bezpečnosť priemyselných vozíkov. Overovanie dynamickej stability. Protiváhové vozíky (EN 16 203: 2014)

• STN EN 60695-2-11 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-11: Skúšky žeravým/ horúcim drôtom. Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom (GWEPT) (EN 60 695-2-11: 2014, IEC 60 žíť-2-11: 2014)

• STN EN 16247-2 (38 0001) • Energetická diagnostika. Časť 2: Budovy (EN 16 247-2:2014)

• STN EN 16247-3 (38 0001) • Energetická diagnostika. Časť 3: Procesy (EN 16 247-3:2014)

• STN EN 16247-4 (38 0001) • Energetická diagnostika. Časť 4: Doprava (EN 16 247-4: 2014)

• STN EN ISO 16447 (38 9607) • Spätné klapky na izolovanie výbuchu (EN 16 447: 2014)

• STN EN ISO 16000-32 (83 3900) • Ochrana ovzdušia. Vnútorné ovzdušie. Časť 32: Prieskum budov z hľadiska prítomnosti znečisťujúcich látok (EN ISO 16000-32: 2014, ISO 16000-32: 2014)

• STN EN ISO 22300 (83 5001) • Bezpečnosť spoločnosti. Terminológia ISO 22 300:2012 (EN ISO 22300: 2014, ISO 22300:2014)

• STN EN ISO 22301 (83 5002) • Bezpečnosť spoločnosti. Systémy kontinuity riadenia. Požiadavky ISO 22 301: 2012 (EN ISO 22301: 2014, ISO 22301: 2012)

• TNI CEN/TR 15071 (94 3095) • Bezpečnosť hračiek. Národné preklady upozornení a návodov na používanie v súbore noriem EN 71 (CEN/TR 15071: 2014)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina