archív aktualít rok 2014

Aktuální data by měla přispět ke zlepšení situace v lesnicko-dřevařském sektoru

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kulatina na pile2Lesy ČR spolu se Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR (SDP ČR), Vojenskými lesy a statky ČR (VLS) a správami národních parků se staly partnery průzkumu zaměřeného na sběr informací o aktuálním stavu českého a moravského dřevozpracujícího průmyslu iniciovaného lesnickou a dřevařskou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU).

„SDP ČR se na přípravě celé akce včetně vytváření dotazníku aktivně podílí od samého počátku. V minulosti jsme se totiž snažili vlastními silami zmapovat potenciál tuzemského dřevozpracujícího průmyslu. Od tohoto šetření si slibujeme relevantní údaje, které můžeme používat na podporu naší dlouhodobé snahy dostat dřevo do regionů. Naše členské firmy pochopily prospěšnost celé akce a aktivně spolupracují. Již máme zpětnou odezvu v podobě vyplněných karet provozu v řádech několika desítek,“ uvádí předseda SDP ČR Petr Pražan.

„Od šetření očekáváme získání komplexního přehledu o celém dřevozpracujícím sektoru v našem státě, který aktuálně není ucelený, ale spíše jen útržkovitý. Neexistuje například dlouhodobý přehled o množství dřevozpracujících subjektů a komplexním sortimentu dříví, který tyto subjekty pro zpracování poptávají. K dispozici nejsou ani kompletní informace o přesném počtu lidí zaměstnaných v těchto organizacích,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Průzkum tuzemských dřevozpracujících kapacit přivítalo i Ministerstvo zemědělství. „Očekávám, že tento průzkum přinese důležité informace například pro optimální nastavení hospodářské politiky Lesů ČR a v konečném důsledku přispěje k posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu ve venkovských oblastech,“ informuje náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář.

Zaměstnanci Lesů ČR v regionech již disponují příslušnými dotazníky, se kterými oslovují dřevozpracující subjekty v rámci oblastní působnosti konkrétních organizačních jednotek podniku. Lesy ČR věří, že se v praxi setkají se vstřícností respondentů, neboť získaná data by měla přinést prospěch celému lesnicko-dřevařskému sektoru. Dotazování zpracovatelů pracovníky LČR by mělo být ukončeno do konce letošního roku.

Zdroj: Lesy ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina