archív aktualít rok 2014

Pomôcka pre záujemcov o podnikanie na maďarskom trhu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

HUSKWOOD 1Zväz spracovateľov dreva SR ako reprezentatívne zamestnávateľské združenie nábytkárov a drevárov sa rozhodol v roku 2012 vstúpiť do projektu cezhraničnej spolupráce v rámci programu HUSK. Projekt, ktorý si dal za cieľ vytvorenie obchodného partnerstva v programe cezhraničnej spolupráce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na báze udržateľnej ochrany prírody pre podnikateľské subjekty združené v národných odborných spolkoch, sa síce po dvoch rokoch intenzívnej práce skončil, no jedným z jeho výstupov je aj prehľadná brožúra – štúdia – o marketingových možnostiach pôsobenia na maďarskom trhu.

Pred vstupom na maďarský trh ponúka slovenským producentom niekoľko konkrétnych tipov, ako napríklad vytvoriť vlastné obchodné zastúpenie, ako zvýšiť maďarským subjektom pri jasných pravidlách spolupráce šance na úspech. Pri zohľadnení faktu, že cca 50 % maďarského obyvateľstva žije v hlavnom meste, resp. v bezprostrednom okolí Budapešti, no napriek tomu netreba zabudnúť na ďalšie metropoly regiónov, je maďarský trh dostupný potenciál s počtom obyvateľov (spotrebiteľov), ktorý je dvojnásobný v porovnaní so slovenským trhom. Šanca pre podnikateľov aj v nábytkárskom alebo drevárskom odvetví tu bezpochyby je, treba sa jej iba chopiť.

HUSKWOOD 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina