archív aktualít rok 2014

Stavební firmy přenáší své pohledávky na dodavatele

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Montaz okna1Jedním z nejdiskutovanějších problémů ve stavebnictví je platební morálka. V současné době evidují stavební společnosti pětinu objemu svých faktur po splatnosti. Podle 69 % společností se platební morálka oproti minulému roku nezměnila, více než čtvrtina (26 %) dotazovaných dokonce uvádí, že je ještě horší než vloni. Vyplývá to z nejnovější kvartální analýzy českého stavebnictví, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

„Problémy s platební morálkou aktuálně řeší řada firem napříč celým dodavatelským řetězcem. Problém začíná hned na začátku řetězce, a to když investor nezaplatí včas. Následně ani generální dodavatel neuhradí faktury svým subdodavatelům prací a ti potom nevyplatí např. najaté živnostníky nebo dodavatele materiálů. Až tragickým se tento přístup někdy stává u těch nejmenších, kteří jsou na dané zakázce životně závislí nebo dokonce zastavili ve prospěch bank svůj majetek, aby mohli zakázku sami předfinancovat – nakoupit materiál nebo stroje pro realizaci prací. Přestože práci odvedou řádně a včas, nemohou splácet úvěrové financování a končí zadluženi bankrotem,“ popisuje aktuální situaci na trhu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Stavebním firmám nejčastěji dluží soukromí investoři (měřeno objemem prostředků). Problémy s proplácením faktur od nich potvrzuje až 43 % stavebních firem. Téměř třetina společností (29 %) má největší pohledávky za generálními dodavateli staveb. Jen každý sedmý ředitel (14 %) označil za největšího dlužníka své společnosti veřejného investora.

Velkým společnostem nejčastěji dluží veřejní investoři. Polovina z nich uvádí, že právě zástupci státu dodržují zákonnou třicetidenní splatnost faktur pouze „zřídka“. Průměrná doba úhrady faktur veřejným investorem je podle nich 51,6 dní.

Malým stavebním firmám a firmám realizujícím pozemní výstavbu nejhůř platí privátní investoři (47 %) a generální dodavatelé (26 % resp. 31 %). Průměrná doba úhrady faktur u generálních dodavatelů je zhruba 57 dnů.

Téměř pětinu firem (18 %) pozdní úhrady paralyzují a pokud nedojde k rychlé nápravě, mohlo by dojít ke krachu těchto firem. Většina společností je schopna opožděné platby zvládnout (potvrzuje 56 % ředitelů). Čtvrtina (26 %) stavebních společností výraznější problémy s pozdními úhradami nemá. Pozdní úhrady faktur omezují fungování především malých společností a firem z pozemního stavitelství.

Nadpoloviční většina stavebních firem (59 %) ale také potvrzuje, že i část jejich vlastních závazků vůči jejich dodavatelům je po termínu splatnosti. Podle jejich slov se jedná v průměru o 17 % jejich závazků. U velkých společností se jedná o 57 % společností, průměr jejich závazků po splatnosti je 16 %. U středních a malých firem jde o 60 % firem s průměrným objemem 17 % závazků po termínu splatnosti.

Libor Táglicht, výkonný ředitel CZ/SK společnosti Ramirent s.r.o. k tomu říká: „Bohužel, až na čestné výjimky stavební firmy termíny splatnosti nedodržují. Příčinou je jednoznačně morálka, která považuje neplacení včas za normální. Druhotná platební neschopnost je pouze výmluvou. I ta totiž má někde začátek. Je to v mnoha případech o naší ochotě brát tuto skutečnost za standard. Jednoduše jsme si na to zvykli. Tedy hodně z nás.“

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina