archív aktualít rok 2014

Ako unikajú šance pre Slovensko. Debata o výzvach pre lesnícko-drevársky komplex

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevene ranajky mAko unikajú šance pre Slovensko priblížili na pondelkovom (24.11.2014) tlačovom podujatí predstavitelia Zväzu spracovateľov dreva SR v Banskej Bystrici. Na neformálnom stretnutí bol priestor na prezentovanie nových výziev pre spoluprácu piliarskych firiem s dodávateľmi guľatiny a návrhy opatrení eliminujúce katastrofálnu situáciu v exporte drevnej suroviny zo Slovenska.

Na úvodné informácie prezidenta ZSD SR Ing. Igora Patráša o obhospodarovaní lesov v SR a dôsledkoch exportu guľatiny nadviazal viceprezident ZSD SR a predseda Drevárskej sekcie Ing. Milan Benco stručným prehľadom o vývoji trhu s drevom a jeho deformácii. Z pohľadu Zväzu spracovateľov dreva SR predstavili riešenie: seriózne zmluvné vzťahy a systém rozdeľovania dreva v š.p. Lesy SR. Prítomným novinárom bolo otvorene zodpovedané na všetky otázky. Tlačovú konferenciu pripravil generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník. Na premiérových „Drevených raňajkách“ rezonovali tieto témy:

Drevene ranajky Igor

Dôsledky exportu guľatiny

Piliarske firmy ako najspoľahlivejšie dodávky guľatiny považujú spoluprácu so š.p. Lesy SR. Dlhodobé a strednodobé zmluvy však prestali podpisovať a spracovateľom poskytujú už iba ročné kontrakty. Lesníci vyčítajú drevárom, že nemodernizujú procesy prvovýroby. Piliari sa bránia, že nemajú garantované dodávky dreva. Prvoradým problémom, ktorý je nevyhnutné riešiť z pohľadu národného hospodárstva, sú však unikajúce milióny kubíkov piliarskej guľatiny, ktorej sa za rok 2013 podľa Zelenej správy MPRV oficiálne vyviezlo až 1,4 mil. m³. Lesy SR, š.p. sa na tomto vývoze podieľajú síce iba 2% priameho exportu nevyhnutných sortimentov, avšak v minulosti podpísané dlhodobé zmluvy – ktoré ZSD SR dlhodobo kritizuje – umožňujú vyvážať drevo, ktoré by malo byť určené na domáce spracovanie. Nemalý podiel na exporte majú však predovšetkým neštátni vlastníci lesov, ktorých mimoriadne rozdrobená štruktúry neumožňuje efektívnu komunikáciu so ZSD SR. Aj tento problém sa však v poslednom čase darí úspešne komunikovať s predstaviteľmi Únie neštátnych vlastníkov lesov SR ako aj Združenia obecných lesov SR.
Nespracovaním 1,4 mil. m³ piliarskej guľatiny v slovenských fabrikách sa zníži porez, ktorý tvorí až 5645 pracovných miest. Škoda z tohto výpadku je 56,7 mil. €. Títo ľudia rozšíria rady nezamestnaných, na ktorých štát dopláca 17,3 mil. €. Vlaňajšie uprednostnenie vývozu guľatiny pred spracovaním v slovenských fabrikách vytvorilo stratu slovenskému hospodárstvu 74 mil. €.

Lesnícko – drevársky komplex

Tomuto nepriaznivému stavu sa dá zabrániť dôslednou a rozsiahlou kontrolou kamiónov, zastavením fiktívnej (iba deklarovanej) DPH za drevo a najmä podpísaním dlhodobých a strednodobých zmlúv pre spracovateľov dreva podľa obnoveného ratingu odberateľov. Vláda schválila 21.8.2013 Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR, no jeho realizácia cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je rozpačitá. Základom by malo byť vytvorenie Lesnícko-drevárskeho komplexu a tým by mali prednostne dostávať drevo ratingové spracovateľské firmy v stabilných dodávkach v zmluvnom objeme a v stanovenej cene.

Spravodlivejší systém rozdeľovania dodávok guľatiny

Pre seriózne zmluvné vzťahy by sa mala zlepšiť komunikácia, spoločné riešenia, permanentný plán predchádzaniu škôd po prípadných kalamitách. Lesy SR, š.p. pred pár rokmi používali systém rozdeľovania dreva cez hodnotenie odberateľov (rating). Opätovné zavedený rating by transparentne priblížil parametre firiem na území SR s hodnotami: zamestnanosť (30 %), finančná stabilita, história firmy (30 %), úroveň technológií a pripravenosť investícií (20 %), finalizácia a pridaná hodnota (15 %), pozícia na trhu (5 %). Piliarske firmy požiadali ministerstvo – cez ZSD SR – na zavedenie lesníckeho ratingu už 6.6.2013, odpoveď doteraz neprišla.
Transparentný predaj guľatiny by možno vytvoril základ dlhodobých zmlúv medzi dodávateľmi dreva a jeho spracovateľmi. Spravodlivejší systém spolupráce potrebuje zjednotenie slovenských noriem s normami v krajinách EÚ, zmenu rubnej doby a najmä celkový systém vzájomnej dôvery a komunikácie.

Podobné besedy s odborníkmi, novinármi a publicistami, laickou verejnosťou a inými záujmovými skupinami bude ZSD SR pripravovať častejšie. Majú záujem objektívne oboznamovať verejnosť s východiskami v prospech spracovania najväčšieho slovenského bohatstva – drevnej hmoty a jej prednostného využívania slovenskými drevospracujúcimi fabrikami.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina