archív aktualít rok 2014

Jurkovič spojil motívy ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Luhacovice ricni 1mRiečne a slnečné kúpele v areáli Lázní Luhačovice po čiastočnej rekonštrukcii sprístupňujú verejnosti pre slnenie a relaxáciu počas júla a augusta aj v tomto roku. Jedinečná architektonická pamiatka tvorby velikána slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča má zachované unikátne drevené prvky.

Luhacovice ricni 2mZ prírodných kúpeľov, ktoré sú kultúrnou pamiatkou, sa zachovala vstupná budova a drevené prezliekacie kabínky s pôvodným vybavením. Technický stav bazénu a hygienické normy neumožňujú používať vodu z riečky. Areál je modernizovaný a iba čiastočne funkčný. Jurkovič v roku 1902 navrhol vstupnú budovu s radom šatňových kabín po oboch stranách. Voda pritekala z riečky Šťávnica. Boli prvými na území Česko – Slovenska, kde sa muži a ženy mohli spoločne slniť. Vzhľad vstupnej budovy tvorilo farebné riešenie, dekorované lištovaním štítov a rámovaním okien. Samotný vstup mal podkovitý výkroj. Strechu zakončil makovicou s motívom kohúta. Tieto slnečné a riečne kúpele boli viackrát upravené a predĺžené. Ich prevádzku kúpele skončili v roku 1995.

Architektonický vzhľad drevenej stavby tvoria motívy, ktoré spájajú prvky regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie. Slovenský architekt Dušan Jurkovič vypracoval projekt v rámci celoslovanskej myšlienky, keď sa skupina moravských a slovenských intelektuálov pokúsila vytvoriť z Luhačovíc slovanské centrum (aj pre aktivity Čechov a Poliakov) ako protipól Karlových Varov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina