archív aktualít rok 2014

Dodatočné termíny prihlášok na štúdium drevárstva a lesníctva vo Zvolene

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TU Zvolen mMálo pracovných možností pre maturantov vytvára priestor možnosti uplatnenia v praxi po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Slovenské vysoké školy ponúkajú dodatočné termíny podávania prihlášok a pohovorov na denné štúdium. Nové termíny vypísala pre druhé kolo pohovorov aj Technická univerzita vo Zvolene.

Technická univerzita vo Zvolene vzdeláva odborníkov pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Termíny pre podávanie prihlášok maturantov gymnázií a odborných škôl technického zamerania pre štúdium v akademickom roku 2014/15:

Drevárska fakulta

10. augusta 2014

20. augusta (pre vybrané odbory)

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

31. júla 2014

TU – celouniverzitné študijné programy

10. augusta 2014

Lesnícka fakulta

10. augusta 2014

Fakulta ekológie a environmentalistiky

10. augusta 2014.

Poplatky za štúdium na verejných vysokých školách v SR v 1. ročníku sa pohybujú od 1078 € do 1506 €. Poplatok pre denných študentov 1. ročníka vo Zvolene činí 1270 €.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina