archív aktualít rok 2014

Jak jsou firmy spokojené se spoluprací s vysokými školami?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pruzkum AHK mMnoho firem v České republice, které se zajímají o výzkum a vývoj, nezná nabídku služeb vysokých škol a výzkumných institucí nebo ji zná jen velmi málo. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) zaměřeného na spolupráci mezi hospodářskou sférou a výzkumem, jehož výsledky byly prezentovány na tiskové konferenci 11.6.2014.

Skoro 90 % podniků, které spolupracují s univerzitami a výzkumnými institucemi, investují do této spolupráce také vlastní finanční prostředky. Státní podpůrná opatření, konkrétně dotační programy Technologické agentury ČR (TA ČR), využívá téměř polovina a tzv. inovační vouchery necelá čtvrtina respondentů.

Z téměř 260 českých a německých podniků v České republice, které se průzkumu zúčastnily, spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými institucemi zhruba 60 %. Ze zbývajících 40 % respondentů považuje jedna pětina za nákladné a nehospodárné se vůbec o možnostech případné spolupráce informovat. Pouze čtvrtina firem, které s vysokými školami a výzkumnými institucemi již spolupracují, hodnotí přístup k těmto informacím jako jednoduchý.

„Mnoho firem, které poptávají technologie, má nedostatečný přehled o kompetencích českých výzkumných institucí. Důvodem je to, že samy výzkumné instituce velmi málo propagují své kompetence v oblasti výzkumu a vývoje na trhu a zřídka samy spolupráci vyhledávají. Silnější marketingové zaměření by určitě podpořilo transfer technologií i rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje,“ popisuje aktuální situaci v České republice prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

Prostor pro zlepšení by se našel také v nabídce stávajících patentů vysokých škol a výzkumných institucí. Téměř polovina již spolupracujících podniků ji neshledává natolik atraktivní, aby za ni byla ochotna platit. Pouze 4 % respondentů jsou se stávajícím portfoliem spokojena.

Více než třetina podniků narazila při spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi na právní nejasnosti či další problémy. 71 % z nich mělo potíže při formulaci, resp. při přípravě smlouvy týkající se společného záměru. 58 procentům firem nebylo jasné, komu mají být připsána práva na společně dosažené výsledky výzkumu. 73 % respondentů by uvítalo zveřejnění vzorových smluv příslušnou státní institucí jak pro zakázkový a kolaborativní výzkum, tak i pro odborné posudky a studie.

Proces žádání o daňové úlevy za výzkumné, vývojové a inovační aktivity označuje 55 % respondentů za bezproblémový. 70 % spolupracujících firem, které považují tento proces za problematický, uvedlo jako důvod příliš vysokou administrativní náročnost a 47 % postrádá jednoznačnou definici těch aktivit, za které lze úlevu na dani žádat. Mnohé firmy také neznají důležité legislativní změny. 60 % již spolupracujících firem neví o tom, že od roku 2014 je nově možné žádat o úlevu na dani i za výdaje na nákup externích výsledků výzkumu veřejných vysokých škol a výzkumných organizací, pokud jsou vázány na daný výzkumný či vývojový projekt. Detailní informace o výsledcích průzkumu najdete na tschechien.ahk.de/cz/.

Zdroj: ČNOPK

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina