archív aktualít rok 2014

Očekává se větší rozsah kůrovcových škod

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les sumava-kurovecExperti z rakouského Spolkového výzkumného centra pro les (BFW) předpovídají v letošním roce výrazný nárůst škod způsobených kůrovcem. Monitoring poukazuje na extrémní nárůst kůrovcové populace, která má příznivé podmínky pro svůj vývoj – nízký úhrn srážek a také sněhová a ledová kalamita, ke které v některých jižních regionech došlo na začátku roku.

Jarní rojení kůrovce bylo registrováno nejméně o tři týdny dříve než obvykle. Nejvíce by měly být ohroženy smrky, protože zásobování vodou dosahuje minimálních hodnot (během vegetačního období < 350 mm). Problémy se vyskytují nejen v nízkých polohách, ale i v horách, kde navíc zpracování a transport kalamitního dříví komplikují potíže při nasazení techniky v prudkých svazích. Varování se týká právě všech těchto oblastí, kde vázne z terénních důvodů odklízení dříví.

Jeden z odborníků výzkumného centra pro představu uvádí přehledný výpočet: Pokud se v určité lokalitě na začátku roku vyskytlo kupříkladu 200 samiček kůrovce, vznikne kolem 40 potomků, na konci první generace vyletí tedy 8000 brouků, z nichž přibližně 4000 jsou opět samičky. Ve druhé generaci vznikne již 160 000 potomků, ve třetí generaci až 3,2 milionů! Tři generace místo dvou představují v tomto výpočtu o 3 miliony brouků více, což odpovídá zhruba potenciálu kolem 1000 kůrovcových stromů. Při extrémně dobrých podmínkách dochází k tomu, že dojde zhruba na přelomu srpna a září k „sesterskému“ rojení, kdy samice po regeneračním žíru pokračují v kladení vajíček. V této době brouci nalétávají na stromy, které jsou oslabené a mají sníženou možnost produkovat pryskyřice. Za těchto okolností je prakticky nemožné rozeznat jednotlivá rojení v průběhu roku, fáze hlavního a sesterského rojení se překrývají a dochází k enormnímu napadení stromů. Odborníci z výzkumného centra tímto realistickým obrazem připomínají nutnost využít všech možností na odklizení kalamitního dříví z porostů.

Zdroj: www.derwaldbauer.at

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina