archív aktualít rok 2014

Študentské riešenia môžu byť prínosom pre prax

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SVOC mDo 55. ročníka ŠVOČ v rámci Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen prihlásili študenti a doktorandi celkom 51 prác. Najviac prihlásených prác bolo zo zvolenskej DF – 28, zo 4 slovenských vysokých škôl 11, z 3 vysokých škôl ČR 6, zo škôl Maďarska, Poľska, Chorvátska spolu 6 prác. Školy vytvorili doktorandom a študentom priestor na publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v zborníku.

Výsledky ŠVOČ zverejnil na slávnostnej konferencii (6. mája 2014) prodekan DF TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Podrobné podklady pre vyhodnotenie pripravila predsedníčka rady ŠVOŠ Ing. Iveta Čabalová, PhD. Prihlásených 51 študentských a doktorandských prác zaradili do 6 sekcií. Zvolenčania získali päť 1. miest a po 2 umiestnenia na 2. a 3. mieste. Podrobný prehľad uvedieme v tlačenom časopise Drevársky magazín č. 7-8/2014.

Mimoriadnu cenu dekana DF TU Zvolen získal Róbert Ozorczy za prácu Historický nábytok – spôsob realizácie s využitím súčasných technologických postupov a konštrukčný návrh (v Technicko – technologickej sekcii). Cenu venovanú Drevárskym kongresom ZSVTS dostal Jakub Zaviačič – Inteligentný záchranný modul (Sekcia marketingu, obchodu, inovačného manažmentu) poslucháč Akademie Sting s.r.o. Brno. Do jazykovej podsekcie boli prihlásené 4 práce v angličtine, 1. miesto získala Ing. Tereza Tribulová (TU Zvolen).

Zo študentských riešení, ktoré môžu byť prínosom pre prax. ocenilo Vydavateľstvo Trendwood – twd ročným predplatným časopisu Drevársky magazín účastníkov ŠVOČ z DF Technickej univerzity Zvolen:
• Doktorandská sekcia: Ing. Jozef Bednár, Ing. Boris Binek
• Technologicko – technická sekcia: Ján Vicáň, Tatiana Huráková, Jakub Matľák
• Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu: Peter Jankov, Veronika Látková, Jana Petríková
• Sekcia ekonomiky a manažmentu podnikov: Iveta Petrovičová, Petra Niklová, Mária Kubašová (všetky MTF STU Trnava)
• Sekcia ochrany osôb a majetku pred požiarom: Veronika Kamenská, Martin Macků, Ján Húšek
• Sekcia umelecko-dizajnérska: Aneta Pilušová, Ján Bódiš, Lucia Kružlicová (STU Bratislava)

Foto: Odovzdávanie ocenení študentom na 55. ročníku ŠVOČ na Drevárskej Fakulte TU Zvolen, v pozadí predsedníčka Rady ŠVOČ Ing. Iveta Čabalová, PhD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina