archív aktualít rok 2014

Techniku a remeslo sa oplatí študovať

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kratka Tomasovic mStredné školstvo na Slovensku potrebuje zmenu. Absolventi technických odborov sú žiadaní, no SOŠ každoročne ponúkajú menej absolventov, než ich potenciálni zamestnávatelia žiadajú. Problémom je nezáujem rodičov umiestňovať deti po skončení ZŠ na odborné školy, nedostatok informácií rozvíjať rokmi overené „remeslo má zlaté dno“, nízky záujem firiem zapájať sa do odborného vzdelávania lebo študijné plány nenapĺňajú očakávania praxe.

Sprievodným podujatím výstavy Mladý tvorca 2014 v Nitre bola tlačová konferencia „Techniku sa oplatí študovať, absolventov je na trhu práce nedostatok“ (29. 4. 2014). Overené riešenia prináša do SR projekt „Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce“ s koncepciou overenou vo Švajčiarskej konfederácii. Má posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a odbornými školami podľa potrieb zamestnávateľov. Na propagáciu projektu poskytlo Švajčiarsko 1 mil. €, celkom na realizáciu vyčlenili 4,7 mil. € do marca 2016. Projekt realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) vo ôsmich odvetviach výroby a služieb na území celého Slovenska.

Švajčiarska podpora je zameraná na duálny systém vzdelávania, aby preorientovali rodičov a ich deti na návrat k technickým odborom a remeselnej výučbe. Doteraz sa viac zameriavajú na riešenie otázky „Čím chcem byť?“ ako na riešenie zásadného postoja „Čím sa budem živiť?“. Duálne vzdelávanie prináša viacero výhod. Žiaci si už počas štúdia rozvíjajú svoje praktické zručnosti v centrách pre odborné vzdelávanie, či priamo v dielňach zamestnávateľov – kde sú slušne finančne ohodnotení a môžu dostávať motivačné štipendiá. A to najdôležitejšie: po skončení štúdia majú garantované zamestnanie vo firme (nie za minimálnu mzdu!).

„Vieme reálne ponúknuť pracovné miesto každému absolventovi školy“ – zdôraznil na tlačovej konferencii riaditeľ SOŠ technickej Šurany Ing. František Tamašovič. V súčasnom školskom roku 2013/14 končí štúdium na škole 67 žiakov, dopyt po absolventoch je 100 a viac pracovných miest, ktorí by hneď mohli nastúpiť do zamestnania. SOŠ technická Šurany je jednou zo škôl zapojených do projektu, ktorý má hlavný cieľ znížiť nezamestnanosť mladých do 25 rokov. Podľa slov Zuzany Krátkej (ŠIOV) nezamestnanosť mladých v krajinách OECD dosahuje priemer 12,4 %, vo Švajčiarsku iba 7 %.

Medzi pilotné školy projektu sú zaradené: SOŠ chemická Bratislava, SOŠ Nováky, SOŠ obchodu a služieb Levice, SOŠ Bratislava (Farského 9), SOŠ Kežmarok, SOŠ Bratislava (Račianska 105), SOŠ technická Šurany, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ technická Prešov.

Foto: Švajčiarsko-slovenský projekt vzdelávania je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Informácie poskytla Zuzana Krátka (ŠIOV) a Ing. František Tamašovič (SOŠ technická Šurany)

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina