archív aktualít rok 2014

Pilaři sdruženi v SDP navštíví největší pilařský komplex v ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Storaenso mPravidelné jarní odborné setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v České republice (SDP), spojené s Výroční valnou hromadou, se letos uskuteční 30. 5. 2014 ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku.

Zástupci malých a středních pilařských provozů, seskupených v tomto sdružení, se tentokrát sejdou na půdě společnosti Stora Enso Wood Products, která se svým loňským pořezem 963 tis. m3 smrkové kulatiny a ročním obratem 135 mil. Euro (více jak 3,7 mld. Kč) řadí mezi největší tuzemské dřevozpracovatele.

Účastníci setkání si nejprve prohlédnou výrobní závod společnosti Stora Enso Wood Products, který je provozován na ploše 30,2 hektaru a zaměstnává více jak 400 lidí. Kromě manipulační linky a pilnice (s roční produkcí 546 tis. m3 řeziva), zde bude k vidění komplex sušáren (343 tis. m3), hoblárna (37 tis. m3) a provoz výroby lepených KVH hranolů s loňským vyprodukovaným objemem 132 tis. m3. Součástí prohlídky bude také nová teplárna, vybudovaná v letech 2012–2013 za cca 500 mil. Kč s parním kotlem na biomasu o výkonu 23,5 MW a protitlakou turbínou o výkonu max. 6 MW. Primárně je určena pro spalování kůry z odkorněné kulatiny a z cca 10 % zelené lesní štěpky v celkovém objemu 95 tis. tun za rok. Od listopadu 2013 funguje v nepřetržitém provozu (vyjma pravidelné odstávky pro údržbu) s plánovanou roční produkcí 46 GWh elektrické energie, která je částečně spotřebována v závodě a přebytky jsou dodávány do rozvodné sítě. Vyprodukovaná tepelná energie je určena pouze pro potřebu závodu.

Vlastní Výroční valná hromada proběhne v odpoledních hodinách v místní restauraci U Lázničků. Po jejím skončení bude pokračovat tradiční program SDP zaměřený především na vývoj situace v zásobování dřevní hmotou na tuzemském trhu a na opatření související s touto stále žhavou problematikou, která představenstvo SDP učinilo od podzimního odborného setkání v Proseči u Skutče (8. 11. 2013), a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s Konfederací lesnických a dřevařských svazů, které od počátku letošního roku předsedá.

Akce bude již tradičně otevřena také zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří nejsou členy sdružení. Členské firmy obdrží elektronickou nebo písemnou pozvánku s podrobným časovým harmonogramem odborného setkání. Ostatní zájemci budou moci získat podrobnější informace (od 28. 4. 2014) na webových stránkách www.sdpcr.cz a svoji účast si musí dohodnout (nejpozději do 26. 5. 2014) s tajemníkem SDP ČR Ing. Novákem na adrese: Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR, Vančurova 7, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 891, 720 581 059, e-mail: fandanovak@volny.cz.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina