archív aktualít rok 2014

Aktuálne legislatívne zmeny pre zamestnávateľov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Seminar Nitra LegislativaV spolupráci so sieťou EURES usporiadala Nitrianska regionálna komora SOPK odborný seminár Aktuálne legislatívne zmeny pre zamestnávateľov od 1.1.2014. Cieľom bolo oboznámiť zamestnávateľov s problematikou nielen legislatívnych zmien, ale na praktických príkladoch a vysvetlení vyplňovania tabuliek ukázať ako postupovať.

• Z pohľadu Inšpektorátu práce vysvetlili aktuálne zmeny zakotvené v Zákonníku práce.

• Zástupkyne Sociálnej poisťovne podrobne priblížili novelu Zákona o sociálnom zabezpečení s účinnosťou od 1.1.2014: zmeny v platení poistného a zmeny v nemocenskom poistení.

• Novela zákona o pobyte cudzincov – č. 75/2013 Z.z. ukladá vypracovanie jednotného povolenia za účelom zamestnania v SR

• Z pohľadu Úradu práce a sociálnych vecí diskutovali o obsahu novelizácie predpisov o zamestnávaní EU, ostatných európskych krajín a Švajčiarska.

Práve zamestnávanie cudzincov na území Slovenska prináša najviac administratívnej agendy. Migračné centrá vydávajú informačné karty pre cudzincov a vzniká oznamovacia povinnosť zamestnávateľov. Zamestnávanie cudzincov z ostatných (neuvedených) krajín vytvára nevyhnutné vyplňovanie tabuliek zamestnávateľom, ktorý má sídlo na území SR. Musí žiadať o povolenie zamestnávania cudzincov. Odlišný postup je pri zamestnávaní cudzincov z krajín EÚ a ostatných krajín (mimo EÚ).

Účastníci seminára dostali k dispozícii aj publikácie, ktoré približujú:
Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Úplné znenie predpisov o Štátnom občianstve SR
Kompletné predpisy o sociálnom zabezpečení cudzincov v SR
Odpovede na často kladené otázky cudzincov na Slovensku
Adresár úradov a organizácií pre cudzincov na Slovensku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina