archív aktualít rok 2014

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode vo februári 2014

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery februar14 lowIndikátor dôvery v obchode (8,0) vzrástol vo februári v porovnaní s januárom o 3,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom pozitívnych hodnotení súčasnej a očakávanej podnikateľskej situácie a stavu zásob.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 83 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (6) zvýšilo v porovnaní s januárom o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch maloobchodu a vo všetkých veľkostných skupinách podnikov, z územného hľadiska je viac pozitívnych hodnotení v Prešovskom a Bratislavskom kraji.

Úroveň zásob medzimesačne klesla o 2 p.b. a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 39 % respondentov a 54 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli, po očistení od vplyvu sezónnosti, sa zvýšilo o 10 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a z územného hľadiska vo všetkých krajoch.

Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace respondenti boli optimistickejší ako minulý mesiac, v dôsledku čoho sa februárové saldo zvýšilo o 3 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá nezmenený stav (saldo zostalo na hodnote 1), pričom zamestnancov plánujú prijímať v sektoroch predaja maloobchodu s ostatným tovarom a potravinami, nápojmi a tabakom, vo veľkostných skupinách firiem nad 20 zamestnancov, z územného hľadiska plánujú prijímať v Bratislavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. V ostatných sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch uvažujú s prepúšťaním zamestnancov. Celkove s prijímaním zamestnancov počíta 10 % respondentov (vážené počtom zamestnancov) a 84 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 17 % respondentov, z toho 17 % očakáva rast výraznejší a viac ako polovica (60 %) podobný ako v januári. Výsledné saldo (4) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 3 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti sektorov maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a opráv motorových vozidiel, z veľkostného hľadiska všetky skupiny a vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja. Viac ako štyri pätiny (83 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (58 %), legislatívu (41 %) a vysoké prevádzkové náklady (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 10 % respondentov, čo je na úrovni januára.

Zdroj: SŠU

 

Indikator dovery februar14 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina