archív aktualít rok 2013

Slovenskí platcovia DPH musia komunikovať iba elektronicky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Elektronicka komunikace2Od Nového roku 2014 majú slovenské firmy novú povinnosť s daňovým a colným úradom budú komunikovať iba elektronicky. Podnikatelia majú na výber – buď budú mať s finančnou správou podpísané dohody o elektronickej komunikácii, alebo musia mať zriadený zaručený elektronický podpis.

Od januára 2014 už platcovia DPH nebudú môcť finančnej správe posielať dokumenty inak ako elektronicky!

Povinnosť komunikovať len elektronicky budú mať:

• všetci tí, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty

• daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní

• advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní

• iný zástupca daňového subjektu, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupuje pri správe daní.

Od Nového roka 2014 budú Elektronický kontrolný výkaz posielať finančnej správe firmy, ktoré sú platiteľmi DPH. Výkaz budú posielať spolu s daňovým priznaním na DPH. Výkaz bude obsahovať najmä údaje o všetkých faktúrach subjektu, kde sa vyskytla DPH, čo umožní kontrolu dát s protistranou, aj kontrolu daňového priznania samotného daňovníka. Pre prípadnú opravu údajov do termínu sa zavádza opravný kontrolný výkaz. Na opravy údajov po termíne bude k dispozícii dodatočný kontrolný výkaz.

Za nedoručenie alebo oneskorené doručenie zákon stanovuje sankcie do 10.000 €, po opakovanom porušení zákona sa výška pokuty môže vyšplhať až do 100.000 €.

Po prvý raz budú v SR mesační platitelia DPH výkaz podávať najneskôr 25. februára 2014 za zdaňovacie obdobie (za január 2014). Štvrťroční platitelia DPH majú na jeho odoslanie (za 1. štvrťrok) čas do 25. apríla 2014.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina