archív aktualít rok 2013

Príprava na experimentálne overovanie nového študijného odboru

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Maketa drevenej stavbyPracovná skupina Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva uzatvorila 4.12.2013 návrh nového experimentálneho študijného odboru Technik drevostavieb. Súčasne odporučila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR jeho schválenie. Experimentálne overovanie sa začne od 1.9.2014 na stredných školách s drevárskym zameraním vo Zvolene, Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Hrádku a so stavebným zameraním v Prešove. Deviataci základných škôl sa už môžu prihlásiť na uvedené štúdium v školskom roku 2014/15.

Odborným garantom nového študijného odboru je Ing. Alena Galanová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave. Na tvorbe programu sa podieľali zamestnávatelia prostredníctvom Zväzu spracovateľov dreva SR – Sekcie drevostavieb, odborníci Technickej univerzity vo Zvolene pod vedením prof. Ing. Jozefa Štefku, CSc. z Katedry nábytku a drevárskych výrobkov a najmä odborní pedagógovia SOŠ – drevárskych Zvolen, Spišská Nová Ves, Liptovský Hrádok a SOŠ technickej Prešov.

Absolvent stredoškolského štúdia má možnosti pracovného uplatnenia vo firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb, aj ako odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na drevostavby. Môže byť majstrom v predvýrobnej príprave výroby, projekcii, vo výrobe drevených konštrukcií, pri realizácii zákazky celej stavby z hľadiska logistiky. Rozsah získaných vedomostí a zručností umožní maturantovi pokračovať v študijných programoch vysokoškolského štúdia so zameraním na drevárstvo (Drevárska fakulta TU Zvolen), architektúru (Fakulta architektúry STU Bratislava) a stavebníctvo (Stavebná fakulta STU Bratislava).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina