archív aktualít rok 2013

Vedecký a výskumný prístup k lepeniu dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Novi profesoriUž takmer 2 desaťročia sa podieľa na organizovaní vedeckého sympózia Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle Ing. Ján Sedliačik. Tradícia vznikla na VŠLD vo Zvolene v roku 1967. Odborne rástol na Drevárskej fakulte popri otcovi (prof. Dr. h. c. Ing. Milan Sedliačik, CSc.), no samostatne nadväzoval nové kontakty, rozvíja nové výskumné programy a vedecké témy.

Sdliacik Jan ProfPrezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval Jána Sedliačika za nového profesora. Absolvent VŠLD (1986–91) si doplnil odborné drevárske vzdelanie doktorandským štúdiom v odbore Technológia spracovania dreva, následne habilitáciou na docenta (2004) témou „Modifikácia syntetických lepidiel pre zlepšenie parametrov lepených kompozitných materiálov“. Od roku 1992 pracuje na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (premenovaná po VŠLD), od roku 1995 ako výskumný pracovník na Katedre chemickej technológie dreva. Teoreticky získal nové poznatky počas študijného pobytu v USA a overil v praxi v Chemko Strážske.

Témou inauguračnej prednášky prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. boli „Inovatívne zmesi polykondenzačných lepidiel pre drevárske výrobky“.

Popri svojej odbornej vedeckej a výskumnej práci, vzdelávacej a publikačnej činnosti prof. Ján Sedliačik, PhD. vykonáva v súčasnom období aj funkciu prodekana DF TU vo Zvolene.

V odbornom časopise Stolársky magazín (predchodca Drevárskeho magazínu) v roku 2007 publikoval seriál článkov „Lepidlá a technológie lepenia výrobkov z dreva (VIII. častí), predstavil využitie menej známych drevín a kríkov v roku 2006 (II. časti).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina