archív aktualít rok 2013

ZSD SR žiada moratórium na uzatváranie obchodných zmlúv v rámci š.p. LESY SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina7Ťažba dreva na Slovensku opäť klesá, čo ohrozuje výkonnosť domácich piliarskych fabrík. Aj pre rok 2014 deklarujú LESY SR, š.p. znížené ťažby – o 100 tisíc m³ na úroveň 3,6 mil. m³. Lesníci argumentujú, že musia hospodáriť a ťažiť v duchu odkazu najväčšieho slovenského lesníka – Jozefa Dekréta Matejovie: „Zachovať lesy budúcim generáciám…“

Slovenské drevárske firmy však neohrozujú existenciu lesov a majú záujem, aby sa toto bohatstvo zveľaďovalo a umne využívalo v prospech Slovenska a jeho obyvateľov.

Vláda SR prijala pred sto dňami (21.8.2013) Národný program využitia potenciálu dreva. Podľa neho má byť drevo ako strategická surovina určená predovšetkým domácim spracovateľom. Zväz spracovateľov dreva SR trvá na plnení prijatých zásad a cieľov programu, ktorý je kľúčový pri rozvoji a zachovaní slovenského drevospracujúceho priemyslu, pri udržaní zamestnanosti v SR.

Po vyhlásení plánovanej výšky ťažby na rok 2014 sa predstavitelia ZSD SR a š.p. LESY SR zišli 4. decembra 2013 u ministra pôdohospodárstva Ing. Ľubomíra Jahnátka, aby konštruktívne rokovali o témach – aktuálnych a existenčne dôležitých pre spracovateľov dreva na Slovensku. Predstavitelia zväzu argumentovali, že nadplánovaná ťažba š.p. LESY SR v roku 2013 z dôvodu veterných kalamít vo výške 85 tisíc m³ skončila u novoprijatých partnerov – obchodných spoločností, ktoré neprevádzkujú piliarske prevádzky. Práve o takéto množstvo boli krátené dodávky tradičným spracovateľom dreva v roku 2013.

Na stredajšom rokovaní minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ing. Ľubomír Jahnátek opätovne potvrdil, že je v záujme rezortu podporiť domácich spracovateľov dreva tak, aby sa strategická surovina – drevo – nedostávala nespracovaná za hranice Slovenska.

Prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš dodatočne požiadal listom ministra Jahnátka o moratórium na uzatváranie akýchkoľvek obchodných zmlúv v rámci š.p. LESY SR, až do spracovania analýzy oboma subjektami o prerozdelení dodávok dreva v roku 2013 a východiskami pre rok 2014.

 

Súvisiace články:

Dodávky smrekovej guľatiny budú v roku 2014 ešte nižšie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina