archív aktualít rok 2013

Standardizované přiznání k DPH usnadní život podniků a zlepší dodržování daňových předpisů

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Priznani DPHEvropská komise navrhla nové standardizované přiznání k dani z přidané hodnoty, které může snížit náklady podniků v EU až o 15 miliard EUR ročně. Cílem této iniciativy je omezit byrokracii pro podniky, usnadnit dodržování daňových předpisů a zvýšit účinnost daňových správ.

Návrh stanoví jednotný soubor požadavků pro podniky pro přiznání k DPH bez ohledu na to, ve kterém státě je podávají. Standardizované přiznání k dani, jež nahradí vnitrostátní přiznání k DPH, zajistí, že od podniků budou požadovány tytéž základní informace ve stejné lhůtě v celé EU. Vzhledem k tomu, že zjednodušení postupů usnadní jejich dodržování a vymáhání, návrh by měl rovněž pomoci zlepšit dodržování předpisů o DPH a zvýšit veřejné příjmy.

Daňoví poplatníci v EU předkládají každoročně daňovým správám jednotlivých států 150 milionů přiznání k DPH. V současné době se tato přiznání značně liší požadovanými informacemi, formátem i lhůtami stanovenými členskými státy pro jejich předkládání. Přiznání k dani tak představuje pro podniky ze zahraničí složitý, nákladný a těžkopádný postup. Podniky působící ve více než jednom členském státě také uvádějí, že vzhledem ke složitosti postupu je obtížné dodržet požadované podmínky.

Standardizované přiznání k DPH zjednodušuje informace, které podniky budou muset předkládat správci daně. Prohlášení bude obsahovat pouze pět položek, které daňový poplatník bude muset vyplnit. Členské státy mají možnost požadovat řadu dodatečných standardizovaných prvků, nejvýše však 26 položek s požadovanými informacemi. Jedná se o značné zlepšení oproti stávající situaci, kdy některé členské státy požadují vyplnění až 100 položek.

Podniky budou předkládat standardizované přiznání jednou měsíčně, přičemž mikropodniky je budou podávat pouze čtvrtletně. Povinnost předkládat souhrnné roční daňové přiznání, které některé členské státy v současnosti požadují, by byla zrušena. Návrh rovněž podporuje elektronická podání, neboť standardní přiznání k DPH budou moci být elektronicky předávána v celé Unii. Toto výrazné zjednodušení postupu přiznání k DPH je zároveň v souladu s širšími závazky Komise ke snižování administrativní zátěže a překážek obchodu v rámci jednotného trhu.

Návrh také významně přispívá k vytvoření účinnějšího systému DPH, jenž bude odolnější proti zneužití. DPH tvoří přibližně 21 % příjmů členských států, a to se ještě v roce 2011 nepodařilo vybrat zhruba 193 miliard EUR. Vytvořením jednoduššího systému jak pro daňové poplatníky, tak pro správní orgány může standardizované přiznání k dani zlepšit dodržování daňových předpisů a snížit výpadky příjmů z DPH. V tomto smyslu by návrh mohl významně přispět k fiskální konsolidaci v celé EU, neboť zvýší příjmy do veřejného rozpočtu.

Zdroj: Evropská komise

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina