archív aktualít rok 2013

Dřevozpracující průmysl je třeba i nadále podporovat

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

WT Muricky mV dřevozpracujícím průmyslu v České republice nastalo oživení. V lednu až srpnu letošního roku došlo k nárůstu tržeb o 3,6 %, meziročně se zvýšil export na 7,6 % a potěšitelné je, že se zvýšila i produktivita práce, a to o 5 %. Tyto výsledky jsou pro sektor lepší, než jsou výsledky za celý zpracovatelský průmysl. Řekl to v úterý 22. října při příležitosti slavnostního zahájení 13. mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC ředitel sekce průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Veletrh je konán v rámci Evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů (EUMABOIS), což je zárukou určitého standardu i nomenklatury veletrhu. „Věřím, že i tento veletrh podpoří konkurenceschopnost dřevozpracujícího průmyslu, který se podílí třemi procenty na HDP,“ řekl generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. Jiří Kuliš.

WT Ghizzoni mViceprezident EUMABOIS Gianni Ghizzoni vyzdvihl důležitost veletrhu WOOD-TEC v rámci střední a východní Evropy, který napomáhá k oživení dřevozpracujícího průmyslu a souvisejících oborů, jež v posledních letech stagnovaly v celé Evropě. 

Eduard Muřický připomněl, že český průmysl na bázi dřeva má v naší zemi velkou tradici. Jeho základem jsou malé a střední podniky, které zajišťují zaměstnanost v oblastech mimo velké městské průmyslové aglomerace. „Výhodou je, že zpracovává obnovitelné a ekologické suroviny, kterých má Česko dostatek. Tyto firmy by se měly zaměřit na konkurenceschopnost, což však nelze dokázat bez nového vybavení, inovací strojů a patřičného moderního a požadovaného designu, k čemuž nemalou měrou přispívá veletrh WOOD-TEC. I pro tento sektor je důležité, aby se zvyšovala míra zpracování dřeva na území České republiky, a to nelze bez kvalitního a moderního strojního a nástrojového vybavení, které umožní podnikům vyšší produktivitu a produkci výrobků s vysokou užitnou hodnotou a moderním designem. Naše ministerstvo se snaží tomuto trendu pomoci,“ konstatoval Eduard Muřický.

V první řadě jde o Operační program podnikání a inovace. Za jeho trvání bylo pro sektor odvětví na bázi dřeva podpořeno řádově stovky projektů v celkové hodnotě 2,3 miliardy korun. Resort hodlá i v nadcházejícím období pro roky 2014–2020 vyčlenit další prostředky.

Dalším programem, který je určen pouze pro malé a střední podnikatele, je program Záruka. Tento program v roce 2012 poskytl dřevozpracujícím podnikům záruky za úvěry ve výši asi 200 milionů korun. Jeho záměrem je s pomocí zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz je kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.

Program Restart pak podpořil podniky, které byly postiženy povodní, přičemž poslední výzva končí 31. listopadu. Aktuálně 1. listopadu bude otevřen program výzkumu a vývoje ALFA.

Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a hospodářství Ministerstva zemědělství ČR uvedl, že novinkou je nařízení Evropského parlamentu a Rady, kdy se stanovují povinnosti hospodářských subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky. „Není to dobrá zpráva pro zpracovatele dřeva, může přinést zvýšené administrativní náklady. Ministerstvo zemědělství, které bude mít na starosti kontrolní činnost v této oblasti se bude snažit postupovat tak, aby nezatěžovalo výrobce surového dříví. Evergreenem je dostupnost dřeva pro dřevozpracující průmysl. Trend je pokračovat tak, jak bylo nastaveno dokumentem Dřevěná kniha z roku 2012 a pokračovat v systému komplexních zakázek na lesnické činnosti a obchod. Lze vyhovět i menším zpracovatelům dřeva, například rozšířením podmínek v aukcích dřeva,“ uvedl Krejcar. Zmínil se o nejnovějším opatření Evropské unie, které se nazývá Nová lesnická strategie pro lesy a navazující odvětví. „Tento dokument je další příležitostí, jak spojit síly hospodářství a spolupracujících odvětví. Slučuje evropskou strategii, produkci dřeva, využití biomasy a koncové využití dřeva,“ dodal.

Zdroj: BVV

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina