archív aktualít rok 2013

Agrofert dostal zelenou. Může převzít části podniku Less & Forest

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESSÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Agrofert, a.s. a Nový Forest, a.s. v oblasti lesnictví a zpracování dřeva. Do nově zřízené společnosti Nový Forest mají být převedeny zachované složky a divize zkrachovalé společnosti Less & Forest.

ÚOHS posuzoval dopady spojení ve výše uvedených oblastech, kde se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývají. Podle Úřadu v žádné z těchto oblastí nedosahuje společný tržní podíl spojujících se firem hranice 25 %, pod níž je zákonný předpoklad, že fúze nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Úřad má rovněž za to, že v oblasti lesního hospodářství působí značný počet soutěžitelů, jež se ucházejí o zakázky na komplexní či jednotlivé lesnické služby a disponují dostatečnými kapacitami k uspokojení poptávky po lesnických službách na celém území České republiky. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Zdroj: ÚOHS

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina