archív aktualít rok 2013

Abecedu pre slabozraké deti v Levoči vyrobili budúci stolári z Komárna

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS Komarno1 mZručnosti stolárskeho remesla dokázali v uplynulom školskom roku druháci a tretiaci SOŠ obchodu a služieb s vyučovacím maďarským jazykom v Komárne. Vyrobili „Brailovu abecedu“ pre prvákov a druhákov základnej školy Spojenej školy internátnej so zrakovým postihnutím v Levoči.

Abecedu na drevenej doštičke vyrobili presne podľa požiadaviek školy, rešpektovali veľkosť papierovej predlohy. Do bukovej lamely navŕtali dierky pre umiestňovanie špeciálnych hlavičkových nitov, aby si ich žiaci premiestňovali tak, že sa naučia celú „hmatovú“ abecedu v Brailovom písme. Dosku potom rozrezali, povrchovo vyčistili. „Kolegovia“ – žiaci učebného odboru maliar všetky lamely nalakovali zdraviu nezávadným lakom.

Na záverečné skúšky v školskom roku 2012/13 v učebnom odbore stolár na SOŠ obchodu a služieb v Komárne (Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkózépiskola) sa prihlásilo 10 žiakov (tretiakov). Delegát SOPK odovzdal 6 žiakom certifikát – výučný list. Ostatní štyria žiaci pokračujú v dvojročnom nadstavbovom štúdiu na škole.

SOS Komarno2 mBudúci stolári a murári SOŠ obchodu a služieb Komárno sa zúčastnili slovenského finále SUSO, stolári získali 6. miesto. Úspešní boli v súťaži o TOP výrobok na výstave Mladý tvorca v Nitre. S výrobkom „Viacúčelová kuchynská skrinka so sklápacím stolíkom“ sa umiestnili medzi finalistami. Pod vedením hlavného majstra Dezidera Slušníka sa stolári zapojili do projektu „Tvorivá dielňa“ pre zhotovovanie darčekových predmetov z dreva. Spolu s majstrami odborného výcviku vyrobili maketu Bratislavského hradu, ktorú poslali na reprezentáciu školy do Aradu (Rumunsko). Úspešní boli aj v medzinárodnej internetovej súťaži „Magyar asztalos tanulmányi verseny“.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina