archív aktualít rok 2013

Prvenstvá ŠVOČ z Drevárskej fakulty do Zvolena, Poznane a Zlína

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SVOC1 mVýsledky a poznatky prác študentov pripravili na zverejnenie v zborníku z 54. ročníka medzinárodnej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Hodnotili 48 prác poslucháčov drevárskych fakúlt zo 6 krajín – SR, ČR, Poľska, Maďarska, Srbska a Chorvátska. Rozdelili celkom 41 cien v 6 sekciách.

Po prvý raz vo Zvolene hodnotili aj práce v doktorandskej sekcii. Prvenstvo získal Ing. Jozef Bednár z DF TU vo Zvolene za prácu Laboratórne meranie vzduchovej priepustnosti veľkoplošných konštrukčných materiálov. Aj ďalšie dve ocenené práce doktorandov boli študentov DF TU Zvolen: Ing. Anna Briškárová, Ing. Blažej Seman.

SVOC2 mPrvenstvá pre študentov ŠVOČ zostali na „domovskej“ fakulte v sekciách:
Marketingu, obchodu a inovačného manažmentu – Martina Štěbová
Ochrany osôb a majetku pred požiarom – Ivan Priatka
Umelecko-dizajnérska – Martin Bódiš

Prvenstvá v dvoch sekciách putovali do zahraničia:
Technologicko-technická – Aleksandra Banszak (Univerzita Poznaň – Poľsko)
Ekonomiky a manažmentu podnikov – Lukáš Sadecký (Univerzita Tomáše Bati, Zlín).

Pre všetky sekcie venoval ceny Zväz spracovateľov dreva SR ročné predplatné časopisu Drevársky magazín. Udelili celkom 18 týchto cien prácam, ktoré riešili problémy z praxe.

Charakteristiku všetkých ocenených prác predstavila predsedníčka Rady ŠVOČ Ing. Iveta Čabalová, PhD. Ceny odovzdal dekan Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc. Osobitnú cenu dekana udelili Ivanovi Priatkovi za Návrh evakuačného plánu pre zamestnancov a študentov TU vo Zvolene z hlavnej budovy. Cenu odovzdal prodekan DF TU Ing. Adrián Banski, PhD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina