archív aktualít rok 2013

Na obchodnom štítku musí byť: identifikácia výrobku, výrobcu a dovozcu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nabytek spimeCZEurópsky parlament prerokoval 29. mája 2013 vo výbore dôležitý materiál „Bezpečné produkty spravodlivého trhu – Výzvy a príležitosti“. Keďže sa zaoberali aj opatreniami výroby a obchodu s nábytkom, na diskusii bol prítomný prezident EFIC Dr. Markus Wiesner. Privítal definitívne riešenie identifikácie a označovania pôvodu nábytku. Pre výrobcov je to pozoruhodná výhoda.

Prezident EFIC Dr. Markus Wiesner hodnotí: „Pre spotrebiteľa toto opatrenie zabezpečuje transparentnosť výrobcu. Na obchodnom štítku musí byť identifikácia výrobku, výrobcu a dovozcu. Spotrebiteľ takto získa základné údaje o spoľahlivosti. Na ich základe si môže overiť sociálne, environmentálne a bezpečnostné normy, ktoré krajina výrobcu garantuje. Obchod dosiahne objektivitu súťaže. Každý výrobca bude mať rovnakú zodpovednosť. Takto sa zvýši konkurencie schopnosť malých a stredných firiem s veľkými priemyslovými výrobcami.“

EFIC – Konfederácia európskych výrobcov nábytku od roku 2006 združuje sedem národných zväzov výrobcov nábytku Belgicka, Dánska, Nemecka, Talianska, Slovenska, Španielska a Turecka. V ďalších rokoch sa pripojili: Portugalsko, Švédsko, Rakúsko, Rusko, Nórsko. Spoločne pokrývajú 70 % obratu výroby nábytku v Európe, zapojených je 150 tisíc firiem, ktoré zamestnávajú 1,5 mil. pracovníkov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina