archív aktualít rok 2013

Definitívny koniec výrobnej fabriky Smrečina Hofatex

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Hofatex BBPredstavitelia výrobnej spoločnosti Smrečina Hofatex v Banskej Bystrici od pondelka 10. júna 2013 odovzdávajú výpovede všetkým pracovníkom. Výpovede si postupne prevezme všetkých 160 zamestnancov, vrátane robotníkov. Firma vyrábala najmä drevovláknité izolačné dosky pre stavebníctvo.

Pre dlhodobú stratu a nedostatok objednávok bola od konca minulého roku v reštrukturalizácii. Reštrukturalizačný správca podal 6. mája 2013 návrh na konkurz. Pracovať zostane iba päť pracovníkov vo finančnom a kádrovom referáte.

Zároveň zriadili v areáli fabriky vysunuté pracovisko Úradu práce. Súčasne s prevzatím výpovede zaevidujú bývalých zamestnancov, aby mohli dostávať podporu v nezamestnanosti.

Stanoviská rezortov ku konkurzu Smrečina Hofatex Banská Bystrica

Ministerstvo financií – štátny tajomník Peter Pelegrini: „Vyvinuli sme maximálne úsilie pre prefinancovanie reštrukturalizačného plánu. Za hospodárenie súkromnej firmy zodpovedá manažment, majitelia sami identifikujú, že fabrika nemá odbyt. Drobná pôžička by pomohla iba niekoľko mesiacov.“

Ministerstvo pôdohospodárstva – hovorca Peter Hajnala: „Nemáme možnosť poskytnúť finančnú dotáciu na dodávky dreva. Dodávateľ guľatiny – Lesy SR, š.p. nemá záujem vstúpiť do firmy.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – hovorca Michal Stuška: „Odpoveď na žiadosť o finančnú pomoc nemôže byť kladná, pretože to ide mimo kompetencie rezortu, aj európskej legislatívy.“

Ministerstvo hospodárstva – hovorca Stanislav Jurikovič: „Pod pojmom dotácia sa nerozumie splácanie pohľadávok dodávateľom a za dodávku elektriny. Nemôžeme už v tejto veci konať, bol vyhlásený konkurz.“

Národný podnik Smrečina Banská Bystrica vznikol zriaďovacou listinou Ministerstva priemyslu zo 17.11.1950 k 1. januáru 1951. Do podniku patril závod na výrobu drevovláknitých dosák v Banskej Bystrici. V pamätný deň 20. marca 1952 začali vyrábať drevovláknité dosky lisované i nelisované tzv. mokrým spôsobom. Počas 61 rokov sa produkcia nezastavila… Odľahčené izolačné panely pod značkou Hofatex Therm vyrábali od roku 1994.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina