archív aktualít rok 2013

Možnosť hlasovať za Národnú cenu za dizajn 2013 cez internet

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NCD2013Súťaž v 11. ročníku o Národnú cenu za dizajn 2013 už odborná porota vyhodnotila. Udelila Národnú cenu v kategórii Produktový dizajn a 5 cien za profesionálny dizajn bez uvedenia poradia. Národnú cenu za Komunikačný dizajn porota neudelila. Práce, ktoré vybrala porota do finálového kola sú zverejnené na www.scd.sk a na Facebooku. Z nich môžete hlasovať za svojho favorita, ktorému bude udelená Cena internetového hlasovania.

Na uvedenej stránke je 18 finálových nominácií dizajnérskych prác. Hlasovať je potrebné do 29. mája 2013. Národnú cenu za dizajn 2013 oficiálne vyhlásia až 31. mája 2013. Celkove do súťaže prihlásili dizajnéri 156 prác. Z nich zaradili 76 prác v kategórii Produktový dizajn, 33 v kategórii Komunikačný dizajn. Súťažilo 43 prác v kategórii Študentský produktový dizajn a 12 prác v kategórii Študentský komunikačný dizajn. Namiesto neudelenej Národnej ceny za komunikačný dizajn udelili Cenu za celkový dizajn.

Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu v kategórii produktový a komunikačný dizajn. Medzinárodná porota odsúhlasila nominácie na Zvláštnu cenu ministra kultúry pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O nositeľoch týchto cien rozhodnú ministri rezortov.

Foto: E. Trnka

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina