archív aktualít rok 2013

Energetická ochrana budov aktuálna podľa nových noriem aj pre drevostavby

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PasivnastavbaPodmienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z nových právnych a technických predpisov v oblasti tepelnej ochrany budov a znižovanie potreby tepla a energie – platných od 1. januára 2013 a pre ďalšie obdobie so zmenami stanovenými na 1.1.2016 a 1.1.2021 priblíži 17. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2013 s hlavnou témou Energetická hospodárnosť budov ako výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020. Konferencia sa uskutočni 16.–17. mája 2013 vo Vysokých Tatrách.

V programe konferencie, ktorý zastrešuje Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť odznie 18 referátov slovenských odborníkov, 27 z ČR a tri z krajín EÚ. Prihlášky na účasť na konferencii prijímajú na adrese stav@zsvts.sk do 10. mája 2013.

Tematické okruhy sú rozdelené do blokov:

1. Právne a technické predpisy implementujúce smernicu č. 2010/31/EÚ

2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie

3. Výpočtové a meracie metódy, výpočtové nástroje na hodnotenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov

4. Príklady riešenia nízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Široký záber vysokej odbornosti pol stovky referátov a ich súčinnosť s novými normami garantujú prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (SR) a Ing. Jiří Šála, CSc. (ČR).

Vyberáme niekoľko tém, ktoré môžu využiť aj tvorcovia a výrobcovia drevostavieb:

• Národný plán zabezpečenia výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie (Ing. Ján Černák, CSc. – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

• Zásady požiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní pomocou ETICS v ČR (Ing. Milan Machatka, CSc.)

• Vyhodnotenie teplotných parametrov vybraných okenných konštrukcií v ročnom chode (Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Mária Ďuriníková)

• Ekonomické hodnotenie tepelnej ochrany drevostavby (Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Marianna Štúňová)

• Výstavba nízkoenergetických budov v skutočných podmienkach Belgicka (Frederice Delcuve)

• Experimentálny pasívny dom MSDK v areáli Stavebnej fakulty VŠB TU Ostrava (Ing. Marcela Černíková)

• Tepelno-energetické a environmentálne hodnotenie pasívneho drevodomu (Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Silvia Baďurová)

• Koncepčný návrh pasívneho domu ako základ budov s takmer nulovou potrebou energie (Ing. Radoslav Ponechal, PhD. a Ing. Alžbeta Kopecká)

Akreditovaná konferencia patrí do projektu celoživotného vzdelávania ČKAIT.

Podrobnosti vrátane detailného programu TU.

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina