archív aktualít rok 2013

Energetická ochrana budov aktuálna podľa nových noriem aj pre drevostavby

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PasivnastavbaPodmienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z nových právnych a technických predpisov v oblasti tepelnej ochrany budov a znižovanie potreby tepla a energie – platných od 1. januára 2013 a pre ďalšie obdobie so zmenami stanovenými na 1.1.2016 a 1.1.2021 priblíži 17. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2013 s hlavnou témou Energetická hospodárnosť budov ako výzva na zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku 2020. Konferencia sa uskutočni 16.–17. mája 2013 vo Vysokých Tatrách.

V programe konferencie, ktorý zastrešuje Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť odznie 18 referátov slovenských odborníkov, 27 z ČR a tri z krajín EÚ. Prihlášky na účasť na konferencii prijímajú na adrese stav@zsvts.sk do 10. mája 2013.

Tematické okruhy sú rozdelené do blokov:

1. Právne a technické predpisy implementujúce smernicu č. 2010/31/EÚ

2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie

3. Výpočtové a meracie metódy, výpočtové nástroje na hodnotenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov

4. Príklady riešenia nízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Široký záber vysokej odbornosti pol stovky referátov a ich súčinnosť s novými normami garantujú prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (SR) a Ing. Jiří Šála, CSc. (ČR).

Vyberáme niekoľko tém, ktoré môžu využiť aj tvorcovia a výrobcovia drevostavieb:

• Národný plán zabezpečenia výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie (Ing. Ján Černák, CSc. – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

• Zásady požiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní pomocou ETICS v ČR (Ing. Milan Machatka, CSc.)

• Vyhodnotenie teplotných parametrov vybraných okenných konštrukcií v ročnom chode (Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Mária Ďuriníková)

• Ekonomické hodnotenie tepelnej ochrany drevostavby (Doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Marianna Štúňová)

• Výstavba nízkoenergetických budov v skutočných podmienkach Belgicka (Frederice Delcuve)

• Experimentálny pasívny dom MSDK v areáli Stavebnej fakulty VŠB TU Ostrava (Ing. Marcela Černíková)

• Tepelno-energetické a environmentálne hodnotenie pasívneho drevodomu (Ing. Pavol Ďurica, CSc. a Ing. Silvia Baďurová)

• Koncepčný návrh pasívneho domu ako základ budov s takmer nulovou potrebou energie (Ing. Radoslav Ponechal, PhD. a Ing. Alžbeta Kopecká)

Akreditovaná konferencia patrí do projektu celoživotného vzdelávania ČKAIT.

Podrobnosti vrátane detailného programu TU.

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina