archív aktualít rok 2013

Technické predpisy EÚ v medzinárodnom obchode

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOPK KnoppNitrianska regionálna Komora SOPK a Úrad SOPK usporiada pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na vnútorný trh EÚ a trh pridružených krajín (výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia, distribútori) seminár o súčasne platných predpisoch. Seminár Aktuálne otázky uplatňovania technických predpisov EÚ v medzinárodnom obchode s tovarom sa bude konať vo štvrtok 18. apríla 2013 v Nitre (v priestoroch Agroinštitútu, oproti výstavisku Agrokomplex) od 9:00.

Hlavný referát prednesie Ing. Juraj Knopp, CSc. – konzultant špecialista Úradu SOPK pre otázky medzinárodnej spolupráce. Priblíži nový medzinárodný rámec na výrobky EÚ a CE označenie, ich vplyv na uvádzanie určených výrobkov a ich voľný pohyb na jednotnom trhu EÚ a pridružených krajín. Zvýrazní detaily pre nástroje na prekonávanie prekážok v medzinárodnom obchode. Novinkou je uznávanie produktov cez národné kontaktné pre výrobky v SR. O tom bude podrobne informovať Mgr. K. Steinlová.

O postupoch posudzovania zhody určených technických výrobkov, umiestňovanie CE označenia podľa európskych smerníc tzv. Nového prístupu bude hovoriť Ing. P. Galo. V panelovej diskusii s lektormi priblížia podporu malého a stredného podnikania v medzinárodnom obchode – v oblasti preukazovania zhody. Detailne uvedú skúsenosti notifikovanej osoby z posudzovania zhody a certifikácie výrobkov v desiatich rámcových predpisov, medzi nimi aj 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek.

Koordinátorom účasti firiem je Ing. Ivan Belka (037/73 367 54) ivan.belka@sopk.sk Účastnícky poplatok pre člena SOPK 10 €, pre nečlenov SOPK 30 €. Účastníci seminára môžu v popoludňajších hodinách navštíviť stavebnú výstavu DomExpo na výstavisku AX (18. – 21.4.2013). Bezplatná vstupenka odborníka je uverejnená v časopise Drevársky magazín 4/2013 aj s uvedením podrobného sprievodného programu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina