archív aktualít rok 2013

Kam s listnatým dřívím?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nemecky pilarsky podnikPodle výsledků poslední rakouské inventarizace lesů je téměř třetina hospodářského lesa zakmeněna listnatými dřevinami. Po této hmotě však není výrazná poptávka a odborníci se zabývají tím, jak tuto situaci změnit.

V minulém roce rakouské pily zpracovaly více než 14 milionů m3 jehličnatého dříví, zatímco listnatého dříví zpracovávají domácí pilařské závody ani ne 300 000 m3 ročně, tedy zhruba 2 % pořezu pilařské kulatiny. Převládá buk (166 000 m3) a dub (52 000 m3).

V sousedním Německu dosahuje roční objem zpracování listnatého dříví přes 1,1 milionu m3. Jen dvě z největších pil zpracují až 650 000 m3/rok. Vývoz listnaté kulatiny, který je pro rakouský trh velmi důležitý, poklesl v roce 2012 z 35 000 na 28 000 m3.

V období od ledna do srpna 2012 došlo v Rakousku ke zvýšení dovozu listnatého řeziva, objem dovozu (161 000 m3) v tomto období přesáhl celkové množství za rok 2011. Dobrá poptávka byla po bukovém řezivu, naopak dovoz dubového řeziva v meziročním srovnání zaznamenal pokles. Poměrně konstantní zůstal vývoz na italské trhy (17 000 m3), výrazně poklesl vývoz do Německa, a to z 16 000 m3 na 6000 m3.

Pěstování listnatého lesa včetně poznatků z této oblasti nemá v Rakousku téměř žádnou tradici, protože pěstební zásahy se zaměřovaly především na jehličnaté dřeviny, obzvláště na smrkové porosty jako zdroje hospodářské dřeviny. S ohledem na diskuze o změnách klimatu nabývá významu nutnost přeměny lesních ekosystémů na druhově bohaté lesy s převládajícím podílem listnatých dřevin. Listnaté dříví získává na své kvalitě ve srovnání s jehličnatým dřívím exponenciálně se zvyšujícím se průměrem kmene. Optimální kvalitu dosahují listnaté dřeviny s průměrem přesahujícím 50 cm výčetní tloušťky. Více než 80 % nejvyšší hodnoty se nachází v dolní třetině kmene.

Odborníci se zabývají tím, jak rozšířit možnosti dalšího využití nejen buku, ale i dalších listnatých dřevin a zvýšit poptávku a atraktivnost těchto sortimentů.

Zdroje: www.timber-online.net, www.derwaldbauer.at

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina