archív aktualít rok 2013

Platia nové pravidlá pre obchodovanie s drevom a výrobkami z dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina1V nedeľu 3.3.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ o dreve č. 995/2010. Nariadenie zakazuje na trh EÚ umiestňovať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva. Vzťahuje sa na drevo vyťažené a výrobky vyrobené v EÚ, aj dovezené z iných krajín. Presadzovanie nariadenia a sankcie pri porušovaní majú na starosti členské štáty EÚ. Obchod s nelegálne vyťaženým drevom je v EÚ zakázaný!

Cieľom novej legislatívy je prispieť k boju proti masovému odlesňovaniu a klimatickým zmenám. Nelegálny výrub stromov má závažný hospodársky, spoločenský a environmentálny vplyv na lesy. Podobné opatrenia prijali USA a Austrália. Nové nariadenie sa týka najmä dopytu obchodu s drevom. Globálny obchod s drevom (2011) mal hodnotu 108 mld. €, z toho 35 % je realizovaných v EÚ. Nelegálna ťažba dreva spôsobuje ročne straty 7 mld. €. Dovoz dreva do EÚ je takmer spolovice nelegálny.

Obchodníci sú povinní pri nákupe dreva a výrobkov z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh, aby poskytli informácie o pôvode a tým umožnili sledovať cestu dreva. Nariadenie sa týka širokej škály výrobkov (drevo v podobe masívu, podlahy, papier, buničina). Vyňaté sú recyklovateľné výrobky, knihy, noviny, baliaci materiál, bambusové a ratanové výrobky. Nevzťahuje sa ani na jednotlivcov, ktorí využívajú drevo a výrobky z dreva pre svoju osobnú spotrebu, nie na komerčné účely.

Uplatňovanie a obchod s drevom koordinuje v SR Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja. Zabezpečuje, aby porušenie nariadenia bolo sankcionované účinnými a odradzujúcimi sankciami (pokuty, konfiškácia).

Lesy ohrozuje aj produkcia biopalív. Politika EÚ na podporu biomasy zvyšuje emisie, degraduje pôdu, klimatická politika zabúda (obchádza) lesy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina