archív aktualít rok 2013

Platia nové pravidlá pre obchodovanie s drevom a výrobkami z dreva

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina1V nedeľu 3.3.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ o dreve č. 995/2010. Nariadenie zakazuje na trh EÚ umiestňovať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva. Vzťahuje sa na drevo vyťažené a výrobky vyrobené v EÚ, aj dovezené z iných krajín. Presadzovanie nariadenia a sankcie pri porušovaní majú na starosti členské štáty EÚ. Obchod s nelegálne vyťaženým drevom je v EÚ zakázaný!

Cieľom novej legislatívy je prispieť k boju proti masovému odlesňovaniu a klimatickým zmenám. Nelegálny výrub stromov má závažný hospodársky, spoločenský a environmentálny vplyv na lesy. Podobné opatrenia prijali USA a Austrália. Nové nariadenie sa týka najmä dopytu obchodu s drevom. Globálny obchod s drevom (2011) mal hodnotu 108 mld. €, z toho 35 % je realizovaných v EÚ. Nelegálna ťažba dreva spôsobuje ročne straty 7 mld. €. Dovoz dreva do EÚ je takmer spolovice nelegálny.

Obchodníci sú povinní pri nákupe dreva a výrobkov z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh, aby poskytli informácie o pôvode a tým umožnili sledovať cestu dreva. Nariadenie sa týka širokej škály výrobkov (drevo v podobe masívu, podlahy, papier, buničina). Vyňaté sú recyklovateľné výrobky, knihy, noviny, baliaci materiál, bambusové a ratanové výrobky. Nevzťahuje sa ani na jednotlivcov, ktorí využívajú drevo a výrobky z dreva pre svoju osobnú spotrebu, nie na komerčné účely.

Uplatňovanie a obchod s drevom koordinuje v SR Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja. Zabezpečuje, aby porušenie nariadenia bolo sankcionované účinnými a odradzujúcimi sankciami (pokuty, konfiškácia).

Lesy ohrozuje aj produkcia biopalív. Politika EÚ na podporu biomasy zvyšuje emisie, degraduje pôdu, klimatická politika zabúda (obchádza) lesy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina