archív aktualít rok 2013

Udržování insolventních podniků nad vodou ohrožuje zdravý vývoj trhu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila AnthoferRakouské lesní hospodářství a trh s dřívím se v uplynulém roce vyvíjely ve znamení vysokých cen kulatiny. Podle odborníků to bylo období největší disproporce cen suroviny a řeziva. Oba trhy fungovaly rozdílně, jakoby nezávisle na sobě, což v žádném případě neznamená zdravou situaci.

Pilařské závody se obtížně vyrovnávaly s vysokými cenami kulatiny. Majitelé lesů se bránili slovy: „Nikdo nemá zájem na tom, srazit pilaře na kolena. Potřebujeme zdravě fungující, moderní a konkurenceschopné pilařské podniky, které budou kvalitně zpracovávat surovinu. Situaci pilařů známe, víme, že vydělávají sotva na to, aby pokryli náklady na výrobu. Ale snížení cen suroviny by stejně nemohlo pomoci, protože neřeší strukturální problémy. Těmi jsou především převis kapacit a současně pokles spotřeby. Pokud by teď došlo ke snížení cen kulatiny, následoval by nutně také pokles cen řeziva”. Vlastníci lesů mohou žít i z nižších cen, ale využívají situace, protože jim současné ceny umožňují investovat do obnovy lesa, péče a pěstování porostů. Vysoká poptávka po dříví umožňuje majitelům lesů diktovat podmínky.

Řada odborníků se shoduje na tom, že je třeba dynamicky reagovat na poptávku, zejména na jaře a v létě. Zákazník by měl určovat dobu a rozsah těžby více než dosud. Internetový obchod s dřívím nenachází očekávanou podporu a zájem, málokomu připadá smysluplné prodávat dříví na velké vzdálenosti, v první řadě by měly být zásobeny pily v blízkém okolí těžby a pilařské podniky by měly dostat včas informaci o tom, s jakým objemem dříví mohou počítat. Pak mohou všichni plánovat a jistě to přispěje ke stabilizaci cen. Zkušenosti dokazují, že konstantní ceny přispívají ke snižování celkových nákladů.

Podle odhadů nebude v letošním roce k dispozici zdaleka tolik suroviny, aby byly využity stávající kapacity. Jejich redukce je neodkladná, není možné uměle udržovat insolventní podniky nad vodou, neboť to ohrožuje zdravý vývoj trhu. Rozdíl mezi potencionální spotřebou pilařského průmyslu a objemem dříví, které bude k dispozici, se odhaduje na 4–6 milionů m3/ročně. Zásoby pilařských závodů jsou v současné době velmi nerovnoměrné, těžba byla omezena z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek a sněhové pokrývky. Panuje obava, že to, co se nevytěžilo v lednu, se bude v dubnu a květnu velmi těžce dohánět. Situace mezi pilaři a majiteli lesů je napjatá, ceny suroviny se zdaleka nepřibližují očekávání pilařů, je to doslova hra nervů.

Lednové průměrné ceny jehličnaté kulatiny zaznamenaly mírný pokles, přibližně o 3 eura/m3. Hlavní sortiment smrkového dříví kvality B 2b se obchodoval v Rakousku za 96 – 100 eur/m3 (OM v lese), (Bavorsko 95 – 98 eur/m3, Bádensko-Württembersko 95-98 eur/m3). Rakouské spolkové lesy však uzavírají některé dlouhodobé smlouvy o dodávkách dříví na podstatně vyšší ceny, často až o 10 eur/m3.

Omezení těžby a nedostatek suroviny se projevuje také nedostečnou zásobou vedlejších pilařských produktů. Ceny pilin se pohybují kolem 11,3 – 12,2 eur/prm, což je nárůst od prosince o 20 centů/prm. Ceny štěpky se po zvýšení ve IV. kvartálu ustálily na úrovni kolem 15,3 – 16,3 eur/prm.

Zdroje: www.obf.at, www.timber-online.net

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina