archív aktualít rok 2013

Podnety pre oživenie drevárskeho vzdelávania

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS ZarnovicaStredná odborná škola v Žarnovici je jedinou strednou školou v okrese Žarnovica. Po zastavení výroby preglejok, dýh, lepeného dreva, drevených domov, spracovávaní bukovej a exotickej guľatiny už nepotrebujú veľké množstvo odborníkov na drevárske remeslá. Nahrádzajú ich iné vzdelávacie odbory. Škola má 300 žiakov a iba tretina z nich je zameraná na spracovanie dreva. V záujme zvýšenia drevárskej odbornosti sa stala členskou spoločnosťou Zväzu spracovateľov dreva SR.

Potenciál študijných a učebných odborov sa presunul na žiadané elektrotechnické zameranie, prípravu manažérov (všeobecne a na rozvoj cestovného ruchu). V 14 učebniach získavajú žiaci vedomosti v štyroch študijných, jednom učebnom a jednom nadstavbovom odbore. Záujem je už viac rokov stabilizovaný. Potvrdil to aj včerajší (12. februára 2013) Deň otvorených dverí. Deviataci sa zaujímali popri počítačových učebniach aj o Drevársku dielňu, solídne vybavenú základnými strojmi. Chcú si rozšíriť znalosti o dreve a jeho opracovaní, lebo v širšom okolí je viacero malých firiem.

Tradícia spracovania dreva v Žarnovici má vyše 150 rokov (1860). Najsvetlejšou kapitolou bolo vytvorenie podniku Preglejka (1947). Pracovné sily vychovávalo pre podnik Stredisko pracujúceho dorastu ako prvá učňovská škola v Žarnovici (1950). Nadviazala nová Závodná učňovská škola (1957), neskôr SOU (1979), združené s inými študijnými odbormi do SOŠ (2009).

Riaditeľ SOŠ Žarnovica Ing. Stanislav Hlavna je presvedčený, že v budúcom školskom roku 2013/14 budú pokračovať v 4-ročnom študijnom odbore Umelecko-remeselné spracúvanie dreva – stolárske práce, 3-ročnom učebnom odbore stolár a v nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina