archív aktualít rok 2013

Stredné odborné školy sa chcú odlíšiť a lepšie identifikovať

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOSD KrasnoSOŠ drevárska v Krásne nad Kysucou chce zmeniť svoj názov. Požiadali už zriaďovateľa – Žilinský samosprávny kraj, aby mohli používať nový názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná. Inšpirovali ich družobné školy: Stredná odborná škola elektrostavebná a drevospracujúca Frýdek – Místek (ČR) a Spojená škola stavebná a drevárska Žywiec (Poľsko). Na Slovensku by to bola prvá takáto kombinácia odborného vzdelávania.

Neustály pohyb poskytovania odborného vzdelávania v študijných a učebných odboroch znevýhodňuje školy pri prijímaní deviatakov na odborné vzdelávanie. Úpravu názvu umožňuje od 1.1.2013 novela vyhlášky o stredných školách. Špecifikovať zameranie môžu všetky stredné odborné, priemyselné a umelecké školy – formou žiadosti na vyšší územný celok. Zmenu musí odobriť Ministerstvo školstva.

Školy v súčasnosti bojujú o každého žiaka a nový názov by mal odrážať kľúčové zameranie štúdia. Budúci žiaci sa budú lepšie orientovať. Oceniť to môžu tiež potenciálni zamestnávatelia, ktorí sa lepšie a konkrétne dokážu zaujímať o maturantov a budúcich remeselníkov s výučným listom.

Novela vyhlášky umožňuje prijať na stredné školy uchádzačov o 3-ročné učebné odbory bez pohovorov. Na maturitné odbory stredných škôl a gymnázií sa deviataci dostanú až po pohovoroch (s výnimkou celoslovenského testovania žiakov pri dosiahnutí úspešnosti nad 90 %), aby si školy overili úroveň vedomostí a skutočný záujem o štúdium.

Iba 5 rokov má SOŠ drevárska v Krásne nad Kysucou tento názov. Vznikla ako SOU pre potreby Kysuckých drevárskych závodov (1986), neskôr sa od výrobného podniku oddelila (1991), po zlúčení s drevárskou priemyslovkou v Čadci to bola Združená stredná škola drevárska (2001), terajší názov má od 1.1.2009. Pre získanie stredoškolského vzdelania v školskom roku 2012/13 má 10 tried študijných odborov, 6 tried učebných odborov a 3 triedy denného nadstavbového štúdia.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina