archív aktualít rok 2013

Podpora obnove prirodzených lesov v Maďarsku a SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les 1Úvodnou konferenciou v maďarskom Nagymaros rozbehli LESY SR, š.p. dvojročný cezhraničný projekt „Spoločne za prirodzené lesy na územiach pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny“, spolufinancovaný z fondov EÚ. Súčasťou bude likvidácia inváznych drevín, výsadba nových porastov, premena lesov na stabilnejšie druhovo aj vekovo diferencované na oboch stranách hranice.

Projekt je už tretím úspešným riešením v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko – SR 2007–13, do ktorého sa zapojili slovenskí a maďarskí lesníci. Celkový rozpočet je v objeme 793 tis. €. Slovensko sa zo štátneho rozpočtu podieľa sumou 96 tis. €, zo zdrojov ERDF použijú 658 tis. €, vlastné spolufinancovanie projektových partnerov vo výške 40 tis. €.

V posledných rokoch sú slovenské lesy vystavované čoraz častejšie extrémnym klimatickým podmienkam. Lesy v blízkosti Krupiny a Banskej Štiavnice poškodil v júli 1999 mimoriadne silný vietor, ktorému neodolali stromy na silne podmáčanej pôde. Nakoľko úroda žaluďov a bukvíc bola veľmi bohatá, nebolo treba umelé zalesňovanie veľkého rozsahu. Vo vzniknutých veľkoplošných mladinách však našla zver optimálne podmienky a spôsobila tam veľké škody. V niektorých prípadoch boli dubiny tak poškodené, že ich prerástli hrab i agát a už nie je možné z nich vypestovať kvalitné porasty.

Cezhraničný projekt HUSK/1101/2.2.1/0354, ktorý š.p. LESY SR, rozbiehajú spolu s maďarskými partnermi z IPOLY ERDŐ Zrt. zasiahne na slovenskom území lesné lokality 27 obcí Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina