archív aktualít rok 2013

Práca na dohodu nie je oslobodená od platenia odvodov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zamestnanec1Ľudia pracujúci na dohodu sú zrovnoprávnení so stálymi pracovníkmi. Majú rovnaké práva ako riadni zamestnanci, zostávajú bez nároku na dovolenku. Zamestnávatelia im strhávajú rovnaké odvody ako riadnym zamestnancom a platia vyššie odvody. Predstavuje to 13,4 % z hrubej mzdy. Zamestnávatelia odvádzali do sociálnej a zdravotnej poisťovne namiesto vlaňajších 1,05 € až 35,2 € v roku 2013. Nižšie odvody platia len študenti a dôchodcovia.

Od platenia odvodov sú úplne oslobodení len študenti, ktorých príjem neprekročí stanovenú hranicu – do dovŕšenia 18 rokov 66 €; študenti vo veku 18 – 26 rokov, ktorí nezarobia viac ako 155 € nebudú povinne dôchodkovo poistení (ak sumy prekročia, vznikne nárok na dôchodkové poistenie). Pri zamestnávaní na viacero dohôd, môže si zamestnanec zvoliť len jednu dohodu, z ktorej nebude platiť odvody (z ostatných musí platiť).

Zo sociálnej poisťovne dostávajú dohodári: nemocenské dávky, ošetrovné.

Môžu získať invalidný dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, dávky v nezamestnanosti – ak spĺňajú predpísané kritériá.

Dohodári si môžu uplatňovať aj dávky v hmotnej núdzi (75 % z práce na dohodu).

Dávky zo sociálneho poistenia môžu získať len tí dohodári, ktorí si platia poistenie.

Výška odvodov, ktoré od januára 2013 zaplatia pracovníci zamestnaní na dohodu a ich zamestnávatelia:

Výška odvodov (%)

zamestnanec

zamestnávateľ

spolu (%)

Pravidelný príjem

9,4

31,2

40,6

Nepravidelný príjem

11,0

32,8

43,8

Študent

7,0

22,8

29,8

Invalidný dôchodca

7,0

22,8

29,8

Starobný dôchodca

4,0

19,8

23,8

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina