archiv aktualit rok 2013

Práca na dohodu nie je oslobodená od platenia odvodov

JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz

Zamestnanec1Ľudia pracujúci na dohodu sú zrovnoprávnení so stálymi pracovníkmi. Majú rovnaké práva ako riadni zamestnanci, zostávajú bez nároku na dovolenku. Zamestnávatelia im strhávajú rovnaké odvody ako riadnym zamestnancom a platia vyššie odvody. Predstavuje to 13,4 % z hrubej mzdy. Zamestnávatelia odvádzali do sociálnej a zdravotnej poisťovne namiesto vlaňajších 1,05 € až 35,2 € v roku 2013. Nižšie odvody platia len študenti a dôchodcovia.

Od platenia odvodov sú úplne oslobodení len študenti, ktorých príjem neprekročí stanovenú hranicu – do dovŕšenia 18 rokov 66 €; študenti vo veku 18 – 26 rokov, ktorí nezarobia viac ako 155 € nebudú povinne dôchodkovo poistení (ak sumy prekročia, vznikne nárok na dôchodkové poistenie). Pri zamestnávaní na viacero dohôd, môže si zamestnanec zvoliť len jednu dohodu, z ktorej nebude platiť odvody (z ostatných musí platiť).

Zo sociálnej poisťovne dostávajú dohodári: nemocenské dávky, ošetrovné.

Môžu získať invalidný dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, dávky v nezamestnanosti – ak spĺňajú predpísané kritériá.

Dohodári si môžu uplatňovať aj dávky v hmotnej núdzi (75 % z práce na dohodu).

Dávky zo sociálneho poistenia môžu získať len tí dohodári, ktorí si platia poistenie.

Výška odvodov, ktoré od januára 2013 zaplatia pracovníci zamestnaní na dohodu a ich zamestnávatelia:

Výška odvodov (%)

zamestnanec

zamestnávateľ

spolu (%)

Pravidelný príjem

9,4

31,2

40,6

Nepravidelný príjem

11,0

32,8

43,8

Študent

7,0

22,8

29,8

Invalidný dôchodca

7,0

22,8

29,8

Starobný dôchodca

4,0

19,8

23,8

cs_CZČeština
sk_SKSlovenčina cs_CZČeština