archív aktualít rok 2013

Vyššie minimálne odvody živnostníkov im zvýšia nemocenské a dôchodok

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP15Od januára 2013 nastáva na Slovensku veľa zmien v podnikateľskom prostredí a v sociálnej oblasti. Do praxe zavádzajú nové sadzby dane, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, obmedzenie paušálnych výdavkov. Živnostníci zaplatia o 25 € viac pri minimálnych odvodoch.

Vyššie odvody živnostníkov by sa mali premietnuť aj do dávok, na ktoré majú nárok. Väčšina podnikateľov si platí len minimálne odvody a potom dostanú v prípade choroby veľmi nízke nemocenské. Rovnako je to aj s platbami dôchodkového poistenia. Mnohí živnostníci môžu na to doplatiť a v starobe by boli odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Zvýšené odvody by mali vytvoriť vyšší základ pre budúci dôchodok podnikateľov.

Živnostníci, ktorí doteraz platili odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 339,89 €, budú musieť platiť odvody z nového vymeriavacieho základu 393 €. Do sociálnej poisťovne budú musieť každý mesiac prispievať sumou 130,27 €. Ak živnostníci platili odvody zo skutočného vymeriavacieho základu, ktorý je nižší ako nový vymeriavací základ 393 €, budú musieť začať platiť odvody  z tohto nového vymeriavacieho základu a ich mesačné odvody vzrastú na 130,27 €.

Podnikatelia, ktorí doteraz platili odvody z maximálneho vymeriavacieho základu a ich skutočný vymeriavací základ je nižší ako nové maximum 3930 €, budú platiť odvody zo svojho skutočného vymeriavacieho základu. Živnostníci, ktorých skutočný vymeriavací základ je vyšší ako nový vymeriavací základ 3930 €, musia začať platiť odvody z tohto nového maxima a mesačne by mali odvádzať do sociálnej poisťovne 1302,79 €.

Nové odvody sa prvýkrát platia už za január 2013. Poistné sa platí o mesiac pozadu a preto treba prvú platbu podľa novej sadzby poslať do 8. februára 2013.

Od platenia odvodov do sociálnej poisťovne sú oslobodení živnostníci, ktorých ročný hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov nepresiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. V tomto roku je táto suma vo výške 393 €. Povinné sociálne poistenie preto nevznikne živnostníkom, ktorí za minulý rok nezarobili viac ako 4716 €. Živnostníci, ktorí boli do konca roku 2012 povinne poistení a zarobili menej ako 4716 € sú aj naďalej povinní platiť poistenie. Poistenie im zanikne až od júla 2013.

Podnikateľom, ktorí neboli doteraz povinne dôchodkovo a nemocensky poistení a vlani zarobili viac ako 4716 €, vznikne od júla 2013 povinné poistenie a prvé odvody zaplatia až začiatkom augusta 2013.

Živnostníci musia v januárovom termíne (do 8.2.2013) poslať zdravotnej poisťovni preddavok na zdravotné poistenie. Minimálne mesačné poistenie vzrástlo na 55,02 € Výšku preddavkov im oznámi zdravotná poisťovňa v priebehu januára. Nový koeficient 1,9 už bude zohľadnený v novej výške odvodov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina