archív aktualít rok 2012

Ako kvalitne dokáže vyrobiť MLADÝ STOLÁR súťažný výrobok

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sutaz_mlady_stolarStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline organizuje súťaž budúcich stolárov. Oslovili odborné školy Žilinského kraja, ktoré vyučujú učebný odbor Stolár a pokračujú v nadstavbovom maturitnom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba. Zatiaľ sa prihlásilo 5 škôl. Za každú školu môžu súťažiť 2 žiaci, každý samostatne.

Súťaž sa uskutoční v školských dielňach SOŠ sv. Jozefa Robotníka v piatok 7. decembra 2012. V teoretickej časti môžu v písomnom teste (20 otázok) získať 35 bodov. V praktickej časti budú zhotovovať drevený výrobok podľa výkresovej dokumentácie – v trvaní 4 ½ hodiny. Súťažiaci môže získať max. 65 bodov.

Odborná porota bude hodnotiť:
– technologický postup      15 bodov
– kvalitu vyhotovenia           25 bodov
– dodržanie rozmerov         20 bodov
– bezpečnosť pri práci         5 bodov.

Ceny získajú 3 najlepší žiaci a najlepšia škola.

Do siete odborných škôl na Slovensku pribudla SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pred 2 desaťročiami. Od školského roku 1991/2 vyučujú učebné odbory stolár, maliar, murár. V súčasnosti získavajú chlapci výučný list v 8 učebných odboroch, stolár ostáva. Škola má spolu 320 žiakov, vrátane nadstavbového maturitného štúdia. Profil školy sme uverejnili v časopise Drevársky magazín č. 6/2012.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina